Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Præsten og ledelse

Uanset om præsten helt formelt er daglig leder, ligger og lægges der forventning om ledelse på præstens skuldre. Vi skal beskæftige os med teorier om og med praktiske erfaringer med ledelse. Der er mange logikker på spil i folkekirken som arbejdsplads, mange forskellige motivationsfaktorer, mange mulige forventninger. Vi skal også arbejde med lederudvikling, visioner, strategi, samskabelse og strategisk kommunikation. Bemærk: Kurset holdes på Vartov uden internat.
Næsten alle arbejdspladser vil karakterisere sig selv som helt særlige og helt anderledes end alle andre. Det gælder også folkekirken. Vi vil på kurset se på, i hvilket omfang det er meningsfuldt at hævde særlige problemer, evner og udfordringer, og hvilken betydning de bør have for ledelse og samtalen om ledelse.

Det særlige ved folkekirken er åbenlyst; men vilkårene for ledelse i folkekirken er også helt som i andre sammenhænge. Der skal føres en samtale og træffes beslutninger om, hvad vi skal, hvilke opgaver vi skal bruge kræfter på, hvordan vi skal gøre det, hvilke interesser vi vil tilgodese, hvordan ressourcer skal prioriteres, og hvem vi eventuelt vil spørge om deres ønsker til os?

Både det særlige og det helt almindelige taler for betydningen af ledelse: at danne og bevare anekendte beslutninger, så vi gør det, vi vil, det, vi skal, det, vi bør og bliver ved med at gøre det ved både at fastholde og forandre.

Angående formen ved eksternatkursus:
Eksternatkurset foregår i FUVs lokaler på Vartov, Opgang F, 2. sal.

Der vil blive serveret kaffe og brød første formiddag, frokost hver dag, aftensmad torsdag og kaffe og sødt/frugt i løbet af dagene.

Ugekurserne, der forløber som eksternat, er forlagt tjeneste på linje med internatskurserne i Løgumkloster. Det vil sige, at deltagerne forpligter sig til at deltage i hele kurset og kursusdagene i fuld udstrækning og ikke påtager sig eller pålægges pastorale opgaver mens kurset forløber.

Per Melhof:
1. Ledelse i praksis.
2. 
Teorier om ledelse.
3. Når primadonnaer går i sort … (Om motivation og ledelse).
4. 
De vil ikke have en ny præst, de vil have Jesus. (Om menighedsråds forventninger til den nye præst).
5. 
Fra "Giv Gud en chance om søndagen" til "Herrens veje" – om præstens retur til dansk film og tv-drama.
6. 
Gå du hen og gør ligeså! (Hvordan fastholde og omsætte ledelsesteori i praktisk hverdag?)

Domprovst Torben Hjul Andersen:
Udfordringer og muligheder i de folkekirkelige ledelsesrum.

Uddannelses- og teologisk konsulent i Roskilde Stift, Anita Engdahl:
Fra Powerpoint til virkelighed.

Prof.em., mag.art. i idéhistorie og dr.phil. Ole Fogh Kirkeby, CBS:
Protreptik.

Sognepræst og udviklingskonsulent Hanne Henriksen og sognepræst Erik Søndergård:
Mange kokke forbedrer maden. Om samskabelse og strategisk kommunikation.

Dato:25. november - 29. november 2019
Kursusleder:Sognepræst Per Melhof
Målgruppe:Præster
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:FUV København, Farvergade 27F, 2. sal, 1463 København K.
Kursus-id:K. 84/19 - 1986
Ansøgningsfristen er udløbet