Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Specialuddannelse i sjælesorg for sognepræster IV,1

Specialuddannelsen sigter på at styrke og fordybe det sjælesørgeriske arbejde såvel teoretisk som praktisk. Det er målet at kursisten bliver reflekterende over egen praksis, fortrolig med forskellige sjælesørgeriske retninger og fordybet i samtalerne mellem teologien og samfundsvidenskaberne.
Kursets formål og indhold:

Der forventes aktiv deltagelse gennem 1) litteraturlæsning, 2) opgaveskrivning og 3) deltagelse i supervision mellem modulerne. Deltagerne forudsættes at deltage i hele forløbet og der udstedes afslutningsvis et uddannelsesbevis.
Af programmet:

Tidl. hospitalspræst, ph.d. Tove Gade:
1. Sjælesørgerisk kompetence?
2. 
Glimt af sjælesorgens historie
3. Praktisk arbejde med samtaler i sjælesorgen
4. Gudsbillede og menneskesyn
5. Arbejde med egne og andres gudsbilleder

6. Supervision - en indtroduktion

Lektor, ph.d. Marie Vejrup Nielsen:
Samtidsteologi

Hospitalspræst Ruth Østergaard Poulsen:
Bøn og ritual i sjælesorgen.

Lektor, ph.d. Lars Sandbeck:
Gudløse hjerner. Sjælesorg for ateister.

Hospitalspræst Steen Bonde:
Sjælesorg for åndeligt søgende.


Dato:25. november - 29. november 2019
Næste kurser:
25. maj 2020 - 29. maj 2020
23. november 2020 - 27. november 2020
17. maj 2021 - 21. maj 2021
Kursusleder:Past.em., ph.d. Tove Gam Gade
Målgruppe:Præster
Kursustype:Specialkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 87/19 - 1988
Ansøgningsfristen er udløbet