Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Folkekirkelig Vejlederuddannelse VI, 1

Vejlederuddannelsen er en uddannelse på tre moduler, der tilbydes præster med særlige vejledningsopgaver i folkekirken. Det vil først og fremmest sige præster, der fungerer som praktikpræster, mentorer eller som varetager formaliseret kollegial vejledning.

Uddannelsen overvejer overordnet vejledningsfunktionens kendetegn og udfordringer og forholder sig til vejledning indenfor alle de pastorale funktioner. 

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod præster og andre, der forestår vejledning i virket som præst af kommende eller nuværende kolleger. Det kan for eksempel dreje sig om vejledning af pastoralseminariets studerende i praktikforløb, mentorfunktion for nye præster eller konsulentfunktion for kolleger inden for undervisning, prædiken eller religionsmøde

Uddannelsen

Der er tale om et uddannelsesforløb på 3 moduler à 3 kursusdage fordelt over ca. 8 måneder samt en opfølgningsdag efter ca. 15 måneder m.h.p. løbende at kunne reflektere over (egen) praksis.

Undervisningen vil være praksis- og øvelsesorienteret med inddragelse af relevant teori. Temaerne bliver primært vejledningsstrategi, observationsteknik, vejledningssamtale og feed-back, dannelsessyn og etik samt vejledningens organisatoriske kontekst i den folkekirkelige struktur.

Det forudsættes, at deltagerne er indstillet på at læse stof svarende til ca. 5 forberedelsestimer pr. modul, skrive mindre refleksionsopgaver forud for de to sidste moduler og indgå i refleksionsgrupper med de øvrige deltagere.

Kursusleder

Charlotte Christensen tilrettelægger og leder forløbet.  Christensen er cand.theol., cand.mag. i psykologi og master i pædagogik og underviser i teoretisk pædagogik på SDU. Christensen har tidligere medvirket ved et pilotprojekt i Århus omkring vejlederuddannelse af praktikpræster.

Kursusbevis

Efter endt forløb udsteder FUV kursusbevis.

Ansøgning

Ved ansøgning bedes feltet ”Ansøgningskommentar” benyttet til at give en kort begrundelse for ansøgningen

Dato:21. august - 23. august 2019
Næste kurser:
18. november 2019 - 20. november 2019
23. marts 2020 - 25. marts 2020
03. november 2020 - 03. november 2020
Kursusleder:Cand.theol., cand.mag. i psykologi og master i pædagogik Charlotte Christensen
Målgruppe:Præster
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:FV, VI, 1 - 1998
Ansøgningsfristen er udløbet