Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Den Gerontologiske efteruddannelse demens alder palliation - København / Øst

Den gerontologiske efteruddannelse er målrettet præster, organister, kirkesangere og kk-medarbejdere, der fortrinsvis parvis melder sig til et 2-årigt gerontologisk efteruddannelsesforløb.
Hvornår, hvem og hvor længe:
Over en periode på 2 år tilbydes 30 præster og 30 organister, sangere eller kk-medarbejdere en gerontologisk efteruddannelse.

Efteråret 2019 på FUV

Forår 2020 på kirkemusikskolerne.

Efterår 2020 på FUV.

Forår 2021
3-dages kursus i januar: Løgumkloster FUV og kirkemusikskole (fælles for begge hold), og 2-dages opsamlingsheat på kirkemusikskolerne.

Efteruddannelsen finder sted skiftevis i FUV-regi og på kirkemusikskolerne i samarbejde med kirkemusikskolerne.  Ind imellem kursusdagene mødes man i grupper på 6 og afstemmer prædikenvejledninger/gudstjeneste-erfaringer.

Undervisningsform:

På de 2 kursusdage pr semester præsenteres kursisterne fortløbende for ny viden i homiletik, musikterapi, ældreforskning og for ny viden i demensforskning.

Erfaringer fra arbejdet med dels ældre, dels med demensramte rundt om i landet og i udlandet deles og opsamles.

Der arbejdes i grupper med at skabe adækvate rammer for forkyndelse, homiletisk og musikalsk i gudstjenester, sang, samvær og samtaler.

Mellem kursusdagene er der tid til at afprøve idéer og lokalt forny ældre-, demens- samt plejehjemsgudstjenester og andre kirkelige samværsformer.

De opsamlede erfaringer danner grundlag for FUV’s kommende gerontologiske platform med gerontologisk netværk, gudstjenestetemaer, links til geronto-teologisk, geronto-pædagogisk samt almen gerontologisk og geriatrisk viden. 

I januar 2021 kommer kursisterne fra begge hold på et 3-dages kursus i Løgumkloster, hvor man på tværs af holdene færdigbearbejder prædikenvejledninger.

Dato:11. november - 12. november 2019
Kursusleder:Sognepræst & projektmedarbejder, ph.d. Rose Marie Tillisch
Målgruppe:Præster, Kirke- og kulturmedarbejdere og Organister
Ansøgningsfrist:11. oktober 2019
Kursustype:Eksternatskurser
Kursussted:FUV København, Farvergade 27F, 2. sal, 1463 København K.
Kursus-id:Vidensprojekt - 2040