Den almene efteruddannelse
Kursusprogram

Temadag - Sjælesorg, menneskesyn og præsten på Herrens mark

Temadag - Sjælesorg, menneskesyn og præsten på Herrens mark.


Forskning i eksistentiel og åndelig omsorg har været overset i en dansk kontekst. I en vestlig kulturkreds varetager forskellige faggrupper omsorgen for krop, psyke og sjæl, og derfor oplever mange mennesker, stærkest accentueret i mødet med sundhedsvæsnet, sig ikke set som hele mennesker.

Flere giver udtryk for at de, i mødet med sygdom eller andre livsomvæltende begivenheder, oplever sig selv som sårbare og spørger efter mening, sammenhæng og eksistentiel grund under fødderne.

En kristen teologi og sjælesorg har i sognet såvel som i sundhedsvæsnets kontekst, god mulighed for at gøre sig gældende, og udgøre et korrektiv til et dominerende materialistisk og bio-psyko-socialt menneskesyn. Der er derfor behov for en stærk, fagligt funderet eksistentiel og åndelig omsorg, der tager sit udgangspunkt i forskningen i, hvilke eksistentielle og åndelige behov danskere har, så vi som præster bedst møder disse behov.

Dagen vil tematisk forme sig som en blanding af oplæg, fælles drøftelser og samtale-øvelser omkring en akse af emner forbundet med eksistentiel og åndelig omsorg, menneskesyn og sjælesorgs-samtalens forudsætninger og konkrete praksis. 

Dato:29. oktober 2019
Kursusleder:Sognepræst Karsten Flemming Thomsen
Målgruppe:Præster og Kirke- og kulturmedarbejdere
Ansøgningsfrist:30. september 2019
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:FUV Aarhus, Skt. Markus Kirkeplads 1,1, 8000 Aarhus C