Den introducerende efteruddannelse
Præsternes introducerende efteruddannelse

Præsternes introducerende efteruddannelse

De introducerende efteruddannelseskurser er en del af de kirke-ministerielle ansættelsesvilkår for nye præster. Overenskomstansatte med en beskæftigelsesgrad på under 50 % er dog ikke pålagt deltagelse, men tilbydes deltagelse – idet vi har erfaring for, at langt de fleste har stor glæde af såvel undervisningen som det kollegiale netværk, der dannes på og mellem kurserne.

Det tilstræbes, at første kursus afvikles efter 12 måneders ansættelse.

Efteruddannelsen for præster foregår i en vekselvirkning mellem erfaringsbearbejdelse, refleksion over praksis og teologisk inspiration. Ikke mindst er den kollegiale samtale væsentlig.

Kurserne tilrettelægges i et samarbejde mellem lektorer og uddannelsesledere på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og med repræsentanter fra de forskellige efteruddannelseshold. 

Læs beskrivelsen af præsternes introducerende efteruddannelse


Foto: FUV