Pastoralseminariet
Tilmeld til Pastoralseminariet

Tilmelding til pastoralseminarieuddannelsen 

Det er en forudsætning, at potentielle ansøgere har færdiggjort, eller er tæt 
på at færdiggøre cand.theol eksamen fra universitetet. 
Kandidater fra et ikke-dansk universitet 

I de kommende år vil vi på pastoralseminariekurserne opleve stadig større skævhed 
mellem forår og efterår i optaget. Det skyldes bl.a. fremdriftsreformen på
universiteterne.
Vi afvikler derfor kun pastoralseminariekursus i København i foråret med mindre mere
end 10 studerende har søgt om optag i foråret i Aarhus ved ansøgningsfristen
15. november. I så fald afvikles pastoralseminariekurset begge steder.