Pastoralseminariet
Tilmeld til Pastoralseminariet

Tilmelding til pastoralseminarieuddannelsen 

Det er en forudsætning, at potentielle ansøgere har færdiggjort, eller er tæt på at 
færdiggøre cand.theol eksamen fra universitet.