Undervisning og fag
Særligt om kommende semester

Særligt om kommende semester

Om uddannelsesforløbet og praktikordninger i henholdsvis København og Aarhus gældende for efterårssemestret 2019.

I disse år oplever vi på pastoralseminarieuddannelsen en stor skævhed mellem forår og efterår i optaget. Det skyldes bl.a. fremdriftsreformen på universiteterne.

Da dette forhold i særlig grad gør sig gældende i Aarhus, har FUVs bestyrelse besluttet, at vi i Aarhus kun optager studerende i efterårssemestrene. Denne beslutning gælder foreløbigt frem til 2022. 

Efterårssemestret 2019 begynder den 5. august 2019. Kvittering for afleveret speciale skal indsendes inden semesterstart.

Undervisning og arrangementer

Daglig undervisning er mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00 - 15.15.

Der vil herudover være tilvalgsfag, arrangementer og ekskursioner, der slutter senere, ligesom der alle ugedage vil være individuel taleundervisning efter almindelig undervisning.

Semestrets afslutning er den 19. december.  

Praktikordning i København

Praktikperioder: Ugerne 36, 37, 46, 47 og 48

Pastoralseminariet i København har indgået aftale om sognepraktik med en række praktikpræster i forskellige stifter. Det betyder, at du som studerende ikke selv skal finde et praktiksted, men vil få et tildelt. 

Tildeling af praktiksted

Da vi har praktikpladser i hele landet, vil vi meget gerne vide, inden 15. maj, hvis der er særlige forhold, der gør, at du skal afvikle din praktik i nærheden af din bopæl. Du må i forbindelse med praktikken påregne udgifter til transport, da udgifterne kun delvist dækkes af SU-styrelsens ungdomskort. Praktikpladserne bliver fordelt af studielektor og er en fast del af forløbet, svarende til 5 ugers praktikforløb over to perioder i semestret.

Stifter på afstand af uddannelsesbyerne er villige til at hjælpe med praktiske udfordringer i forbindelse med indkvartering. Tildeling af praktiksteder sker umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 

Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte studielektor Mads Davidsen på telefon 4010 9693 eller på e-mail.

Læs praktikplan her

Praktikordning i Aarhus

Praktikperioder: Ugerne 36, 37, 46, 47 og 48. 

Pastoralseminariet tildeler den studerende en praktikplads i et af de provstier vi har aftale med. Du skal altså forberede dig på to praktikperioder i løbet af semesteret, hvor du har et af disse provstier som din base.

I praktikperioderne vil du blive tilknyttet et af provstiets team af præster. Du vil få særlig tilknytning til en af præsterne i teamet og dermed til et bestemt sogn, men praktikken forberedes af og planlægges i teamet, så du får så megen praktisk øvelse og oplever så mange facetter af præstens arbejde som muligt. 

Praktikant møder praktikteam og -sogn
Inden praktikken skal du møde dit praktikteam, den primære praktikpræst og primærsognet. Dato for mødet meldes ud senere.

  • Du skal orienteres om primærsognet, dvs. gå med til de arrangementer eller kirkelige handlinger, der måtte være.
  • Du mødes med praktikpræsten og praktikteamet.
  • Søndagens gudstjeneste tematiseres i samtaler mellem team, primær praktikpræst og praktikant. Du skal påregne at deltage i en af sognets gudstjenester. Dato fastsættes senere.
  • Endvidere skal du løse en opgave på 1-2 sider: Begrundet salmevalg med ansatser til prædikenovervejelser til en søndag, hvis dato aftales senere.

Undervisningsdag for praktikant og praktikpræster
I praktikken vil også indgå en til to undervisningsdage på Pastoralseminariet. Du skal deltage i denne undervisning sammen med en eller flere af præsterne i det team af præster, du bliver tilknyttet.

Har du spørgsmål til praktikken, bedes du kontakte Benedicte Præstholm på e-mail.

Læs praktikplan her


 


 

Foto: Lars Aarø