Undervisning og fag
Særligt om kommende semester

Særligt om kommende semester

Om uddannelsesforløbet og praktikordninger i henholdsvis København og Aarhus gældende for forårssemestret 2019.

I de kommende år vil vi på pastoralseminariekurserne opleve stadig større skævhed mellem forår og efterår i optaget. Det skyldes bl.a. fremdriftsreformen på universiteterne.

Vi afvikler derfor kun pastoralseminariekursus i København i foråret med mindre mere end 10 studerende har søgt om optag i foråret i Aarhus ved ansøgningsfristen d. 15. november. I så fald afvikles pastoralseminariekurset begge steder.

Forårssemestret 2019 begynder den 14. januar 2019. Kvittering for afleveret speciale skal indsendes inden semesterstart.

Undervisning og arrangementer

Daglig undervisning er mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00 - 15.15.

Der vil herudover være tilvalgsfag, arrangementer og ekskursioner, der slutter senere, ligesom der alle ugedage vil være individuel taleundervisning efter almindelig undervisning.

Semestrets afslutning er den 14. juni i København og den 13. juni i Aarhus.  

Praktikordning i København

Praktikperioder: Ugerne 10, 11, 19, 20 og 21

Pastoralseminariet i København har indgået en samarbejdsaftale med en række præster om sognepraktik i en række stifter. Det betyder, at du som studerende ikke selv skal finde et praktiksted, men vil få et tildelt. 

Endvidere kan en del af praktikken foregå på en institution eller hos en præst med særlige opgaver efter aftale med Pastoralseminariet.

I samarbejdsaftalen lægger vi op til, at du kan deltage i arrangementer og kirkelige handlinger andre steder i provstiet eller eventuelt stiftet, således at du får mulighed for at følge arbejdet i både sogn og provsti i de to praktikperioder. 

Ligeledes kan en del af praktikken foregå sammen med en samarbejdende kollega til din praktikpræst, således at du kan få et bredere indblik i f.eks. samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger.

Tildeling af praktiksted

Da vi har praktikpladser i hele landet, vil vi meget gerne vide, inden 15. november, hvis der er særlige forhold, der gør, at du skal afvikle din praktik i nærheden af din bopæl. I forbindelse med praktikforløb længere fra bopælen, kan man som studerende få ungdomskort via SU. Stifter på afstand af uddannelsesbyerne vil desuden stille sig velvilligt til at afhjælpe økonomiske og praktiske udfordringer i forbindelse med praktik forløbet. Tildeling af praktiksteder sker umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 

Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte studielektor Mads Davidsen på telefon 4010 9693 eller på e-mail.

Læs praktikplan her

Praktikordning i Aarhus

Praktikperioder: Ugerne 10, 11, 19, 20 og 21. 

Pastoralseminariet tildeler den studerende en praktikplads i et af de provstier vi har aftale med. Du skal altså forberede dig på to praktikperioder i løbet af semesteret, hvor du har et af disse provstier som din base.

I praktikperioderne vil du blive tilknyttet et af provstiets team af præster. Du vil få særlig tilknytning til en af præsterne i teamet og dermed til et bestemt sogn, men praktikken forberedes af og planlægges i teamet, så du får så megen praktisk øvelse og oplever så mange facetter af præstens arbejde som muligt. 

Praktikant møder praktikteam og -sogn
Inden praktikken skal du møde dit praktikteam, den primære praktikpræst og primærsognet. Dato for mødet udmeldes senere.

  • Du skal orienteres om primærsognet, dvs. gå med til de arrangementer eller kirkelige handlinger, der måtte være.
  • Du mødes med praktikpræsten og praktikteamet.
  • Søndagens gudstjeneste tematiseres i samtaler mellem team, primær praktikpræst og praktikant. Du skal påregne at deltage i en af sognets gudstjenester. Dato fastsættes senere.
  • Endvidere skal du løse en opgave på 1-2 sider: Begrundet salmevalg med ansatser til prædikenovervejelser til en søndag, hvis dato aftales senere.

Undervisningsdag for praktikant og praktikpræster
I praktikken vil også indgå en til to undervisningsdage på Pastoralseminariet. Du skal deltage i denne undervisning sammen med en eller flere af præsterne i det team af præster, du bliver tilknyttet.

Har du spørgsmål til praktikken, bedes du kontakte Lena Kjems på e-mail.

Læs praktikplan herFoto: Lars Aarø