Fortsæt til hovedindholdet
Uddannelser
Demens, alder, palliation

Den gerontologiske efteruddannelse

Tværfaglig efteruddannelse for kirkemusikere, kirke- og kulturmedarbejdere og præster, der vil kvalificere deres arbejde på ældreområdet musisk, teologisk og sundhedsfagligt. 

'Demens, alder, palliation - den gerontologiske efteruddannelse' er et tværfagligt tilbud til kirkemusikere, kirke- og kulturmedarbejdere, præster og andre kirkelige medarbejdere, der gerne vil kvalificere deres arbejde på ældreområdet musisk, teologisk og sundhedsfagligt. Efteruddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem Folkekirkens Kirkemusikskoler og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Har man mulighed for at tilmelde sig sammen i de teams, man arbejder i derhjemme fx som kirkesanger og præst på hospitalsafsnit, organist og kirke- og kulturmedarbejder til babysalmesang med ældre - vil viden og idéer efterfølgende lettere kunne blive til virkelighed i sognet. Men efteruddannelsen henvender sig også til dem, der arbejder alene fx den præst, der har megen sjælesorg på hjemmebesøg eller kirkemusikeren, der spiller eller synger på plejehjemmet. 

Der er brug for, at vi giver det bedste, vi har, til mennesker, der enten er kognitivt eller fysisk udfordret, og styrker fællesskab og samvær mellem dem og deres pårørende og det personale, der tager sig af dem. Her har vi som kirke på lokalt plan mulighed for at bidrage. 

I de mindste og største ritualer med sange og salmer er en rituel form, der rammer samvær ind på en måde, der især hjælper kognitivt udfordrede og deres pårørende. Når først vi, der står for ritualerne, har forståelse for, hvad det er ritualer kan, og hvilke musikalske og teologiske kræfter, vi kan trække på hvordan, kan vi nå langt. Så kom og vær med i et toårigt forløb, der vil gøre ældrearbejdet meningsfuldt, vedkommende – og fyldt af glæde. 

Tid, sted og tilmelding
Uddannelsen afholdes i fem moduler over en toårig periode og udbydes både som et vest- og et østhold, der mødes til et fælles modul midtvejs. 

Læs mere om den gerontologiske efteruddannelse - vest 
Første modul er et eksternatkursus i Aarhus 27.-28. februar 2023 
Tilmeldingsfrist 27. januar 2023

Læs mere om den gerontologiske efteruddannelse - øst 
Første modul er et eksternatkursus i København 2.-3. marts 2023 
Tilmeldingsfrist 2. februar 2023

Rose Marie Tillisch og Line Skovgaard Pedersen (red).

Nærvær og tid

Udgivelsen er blevet til på baggrund af den gerontologiske efteruddannelse, der 2019-21 blev udbudt af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med landets kirkemusikskoler og gennemført af ca. 35 præster, kirkemusikere, kirke- og kulturmedarbejdere fra hele landet. 
 

Som kursusledere stod Rose Marie Tillisch og Line Skovgaard Pedersen efterfølgende med et stort og værdifuldt materiale af praksiserfaringer fra deltagerne, hvoraf flere har bidraget til "Nærvær og tid", der er tænkt som en idé-, proces- og brugsbog. Bogen rummer konkrete forslag til gudstjenester, der får erindringer og færdigheder til at dukke op hos mennesker med demens, og idéer til andre former for samvær i kirkeligt regi. 

 

'Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres pårørende' udkom i januar 2022 og er nu ude i 3. oplag. 

Læs mere og bestil bogen her. 

 

'Nærvær og tid' er blevet anmeldt i Dansk Gerontologisk Selskabs nyhedsbrev 3-2022. Læs anmeldelsen her


Kontakt

Rose Marie Tillisch
Tlf. 41 42 34 86
rmt@km.dk