Uddannelser
Grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere

Grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere

Ny obligatorisk grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere

FUV har ud fra cirkulæret om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer offentliggjort d. 14. november 2019 fået i opdrag at tilrettelægge et uddannelsesforløb for kirke- og kulturmedarbejdere indeholdende tre ugers kristendomsfaglighed og to ugers kirkefaglighed.

Den samlede uddannelse vil dels have fokus på grundlæggende elementer i kristendommen såvel historisk som aktuelt og dels introducere til folkekirkens arbejde. Her vil der blive lagt særlig vægt på de opgaver, hvor kirke og kulturmedarbejdere typisk har deres virke med henblik på kvalifikation og inspiration.

Uddannelseskravene i forhold til forudsætninger og opgaver er beskrevet i selve cirkulæret

Læs beskrivelsen af hele uddannelsen her

Hvordan foregår det?
Uddannelsen udbydes som internatsophold og fordeles over to år. Det igangsættes nye forløb ca. hvert kvartal. Nyansatte skal tilmelde sig uddannelsen straks efter ansættelsen, så de hurtigt kan indplaceres og få information om uddannelsens forløb.

Mellem uddannelsesugerne (dog ikke forud for den første uge) vil der skulle læses et pensum på i alt ca. 1200 sider på dansk. En del af dette uploades elektronisk. Der må desuden påregnes anskaffelse af enkelte bøger i forløbet (ca. 500 kr. gennem hele uddannelsesforløbet). 
Der udstedes kursusbevis efter hver enkelt kursusuge. Der vil være gennemgående kursusleder på de respektive uddannelsesforløb.

Hvornår og hvor? 
Det næste kursusforløb, man kan tilmelde sig, afholdes med det første ugekursus:

  • mandag d. 19. 4. - fredag d. 23.4.21 (uge 16) i Løgumkloster

Hvad koster det?
Uddannelsen, der skal være udgiftsneutral for FUV, koster 82.500 kr., som betales af menighedsråd/arbejdsgiver. Der opkræves således 16.500 kr. forud for hvert kursus. Det betyder, at betalingen fordeles over tre kalenderår. Der fremsendes faktura til menighedsråd/arbejdsgiver.
Gebyr ved sen framelding må påregnes.
Prisen reguleres årligt.

Tilmelding og kontakt
Tilmelding sker foreløbig på mail til fuv@km.dk
Kontaktpersonerne for uddannelsen er:
Studielektor Lars Sandbeck lasa@km.dk for overordnede spørgsmål til uddannelsen og dens indhold
Sekretariatsmedarbejder Sara Nørholm: san@km.dk for kursusadministration, til- og framelding og opkrævning.

Efteruddannelse
Allerede igangsatte forløb af FUVs hidtidige fire-ugers efteruddannelse for Kirke og kulturmedarbejdere afvikles planmæssigt.
Herefter nedlægges denne efteruddannelse. I stedet udbyder FUV en række tematiske efteruddannelseskurser til kirke og kulturmedarbejdere herunder ansatte ved skole-kirkesamarbejdet. Kurserne kan være udbudt særskilt for denne gruppe eller sammen med præster. En fortegnelse over de kommende års kurser vil blive offentliggjort i januar 2021. Kurser vil desuden blive løbende annonceret på FUVs hjemmeside. Endvidere henvises til øvrige relevante kursusudbydere