Fortsæt til hovedindholdet
Praktisk information
Særligt om det kommende semester

Særligt om det kommende semester

Om uddannelsesforløb og praktikordning for efterårssemesteret 2023 i København og Aarhus

Vigtige datoer og tidspunkter
Forårssemesteret begynder mandag den 31. juli 2023 og afsluttes fredag den 15. december 2023. 

Daglig undervisning er mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-15.15 el. 9.00-16.15. Der vil derudover være tilvalgsfag, arrangementer og ekskursioner, der slutter senere, ligesom der vil være individuel taleundervisning efter almindelig undervisning. 

Praktikperioder i efterårssemesteret 2023 er uge 36-37 og 45-46-47.


Praktikordning i København 

Pastoralseminarieuddannelsen i København har indgået aftale om sognepraktik med en række praktikpræster i forskellige stifter. Det betyder, at du som studerende ikke selv skal finde et sted at være i praktik, men vil få et praktiksted tildelt. 

Tildeling af praktiksted
Da vi har praktikpladser i hele landet, vil vi meget gerne vide, hvis der er særlige forhold, der gør, at du skal afvikle din praktik i nærheden af din bopæl. Tildeling af praktiksteder sker umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 
Du må i forbindelse med praktikken påregne udgifter til transport, da udgifterne kun delvist dækkes af SU-styrelsens ungdomskort.

Praktikpladserne bliver fordelt af studielektor og er en fast del af forløbet, svarende til fem ugers praktikforløb over to perioder i semestret.
Stifter på afstand af uddannelsesbyerne er villige til at hjælpe praktisk i forbindelse med indkvartering. 
Har du spørgsmål til praktikken i København, kan du kontakte fungerende studielektor Lena Kjems: lekj@km.dk.

Læs praktikplan her


Praktikordning i Aarhus

Pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus tildeler den studerende en praktikplads i et af de provstier, vi har aftale med. Du skal altså forberede dig på to praktikperioder i løbet af semesteret, hvor du har et af disse provstier som din base. I praktikperioderne vil du blive tilknyttet et af provstiets team af præster. Du vil få særlig tilknytning til en af præsterne i teamet og dermed til et bestemt sogn, men praktikken forberedes af og planlægges i teamet, så du får så megen praktisk øvelse og oplever så mange facetter af præstens arbejde som muligt. 

Inden praktikken skal du møde dit praktikteam, den primære praktikpræst og primærsognet. Besøget på praktikstedet er planlagt til 22. august 2023. 

Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte studielektor Kjeld Slot Nielsen: kjsn@km.dk 

Læs praktikplan her