Fortsæt til hovedindholdet
Praktisk information
Særligt om det kommende semester

Det kommende semester

Om uddannelsesforløb og praktikordning for efterårssemesteret i Aarhus og København. 

Vigtige datoer og tidspunkter
Efterårssemesteret begynder mandag 5. august 2024 og afsluttes fredag 20. december 2024. 

Daglig undervisning er mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-15.15. Der vil derudover være tilvalgsfag, arrangementer og ekskursioner, der slutter senere, ligesom der vil være individuel tale- og sangundervisning efter almindelig undervisning. 

Praktikperioder i efteråret 2024 er uge 36-37 og 45-46-47.

Der er undervisningsfri i uge 42.


Praktikordning i København 

Pastoralseminarieuddannelsen i København har indgået aftale om sognepraktik med en række praktikpræster i forskellige stifter. Det betyder, at du som studerende ikke selv skal finde et sted at være i praktik, men vil få et praktiksted tildelt. Vi har praktiksteder i hele landet og fordeler som udgangspunkt praktikpladserne, så der er mulighed for at komme i praktik i nærheden af sin bopæl. 

Du må i forbindelse med praktikken påregne udgifter til transport, da udgifterne kun delvist dækkes af SU-styrelsens ungdomskort.

Hvis du er nysgerrig og har lyst til at prøve kræfter med en praktik et andet sted i landet, er der rigtig gode praktiksteder, der står klar til at tage imod dig rundt om i stifterne. I den forbindelse vil der blive mulighed for indkvartering.

Besøget på praktikstedet er planlagt til 20. august 2024. 

Henvendelse vedrørende praktik kan ske til praktikansvarlig lektor Lena Kjems lekj@km.dk.

Læs praktikplan her


Praktikordning i Aarhus

Pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus tildeler den studerende en praktikplads i et af de provstier, vi har aftale med. Du skal altså forberede dig på to praktikperioder i løbet af semesteret, hvor du har et af disse provstier som din base. I praktikperioderne vil du blive tilknyttet et team af præster i provstiet (”praktikteam”). En af disse præster er din kontaktpraktikpræst, og du vil få en særlig tilknytning til denne præst og hans eller hendes sogne og kirker.

Kontaktpraktikpræsten varetager kontakten til pastoralseminarieuddannelsen og har ansvaret for, at praktikken forberedes og planlægges i teamet sådan, at du får så megen praktisk øvelse og kommer i berøring med så mange facetter af præstens arbejde som muligt. Kontaktpraktikpræsten læser dine logbøger fra praktikken og medvirker ved den embedsafklarende samtale.

Inden praktikken skal du møde dit praktikteam, den primære praktikpræst og primærsognet. Besøget på praktikstedet er planlagt til 21. august 2024. 

Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte studielektor i Aarhus Kjeld Slot Nielsen: kjsn@km.dk 

Læs praktikplan her