Praktisk information
Særligt om det kommende semester

Særligt om det kommende semester

Om uddannelsesforløb og praktikordning gældende for efterårssemesteret 2021 i Aarhus og København.

Efterårssemesteret 2021 begynder mandag den 2. august i både Aarhus og København. 

Undervisning og arrangementer

Daglig undervisning er mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-15.15 el. 9.00-16.15. Der vil derudover være tilvalgsfag, arrangementer og ekskursioner, der slutter senere, ligesom der vil være individuel taleundervisning efter almindelig undervisning.
Semesterets afslutning er fredag den 17. december 2021.

Praktik

Praktikperioder i efterårssemesteret 2021 er uge 35-36 og 45-46-47. 

Praktikordning i København 

Pastoralseminarieuddannelsen i København har indgået aftale om sognepraktik med en række praktikpræster i forskellige stifter. Det betyder, at du som studerende ikke selv skal finde et sted at være i praktik, men vil få et praktiksted tildelt. 

Tildeling af praktiksted
Da vi har praktikpladser i hele landet, vil vi meget gerne vide, inden 15. maj 2021, hvis der er særlige forhold, der gør, at du skal afvikle din praktik i nærheden af din bopæl. 
Tildeling af praktiksteder sker umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 
Du må i forbindelse med praktikken påregne udgifter til transport, da udgifterne kun delvist dækkes af SU-styrelsens ungdomskort. Praktikpladserne bliver fordelt af studielektor og er en fast del af forløbet, svarende til fem ugers praktikforløb over to perioder i semestret.
Stifter på afstand af uddannelsesbyerne er villige til at hjælpe med praktiske udfordringer i forbindelse med indkvartering. 
Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte studielektor Mads Davidsen på telefon 4010 9693 eller på e-mail.

Læs praktikplan her

Praktikordning i Aarhus

Pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus tildeler den studerende en praktikplads i et af de provstier, vi har aftale med. Du skal altså forberede dig på to praktikperioder i løbet af semesteret, hvor du har et af disse provstier som din base. I praktikperioderne vil du blive tilknyttet et af provstiets team af præster. Du vil få særlig tilknytning til en af præsterne i teamet og dermed til et bestemt sogn, men praktikken forberedes af og planlægges i teamet, så du får så megen praktisk øvelse og oplever så mange facetter af præstens arbejde som muligt. 

Praktikant møder praktikteam og -sogn
Inden praktikken skal du møde dit praktikteam, den primære praktikpræst og primærsognet. Dato for mødet meldes ud senere.

  • Du skal orienteres om primærsognet, dvs. gå med til de arrangementer eller kirkelige handlinger, der måtte være.
  • Du mødes med praktikpræsten og praktikteamet.
  • Søndagens gudstjeneste tematiseres i samtaler mellem team, primær praktikpræst og praktikant. Du skal påregne at deltage i en af sognets gudstjenester. Dato fastsættes senere.
  • Endvidere skal du løse en opgave på 1-2 sider: Begrundet salmevalg med ansatser til prædikenovervejelser til en søndag, hvis dato aftales senere.
     

Undervisningsdag for praktikant og praktikpræster
I praktikken vil også indgå en til to undervisningsdage på pastoralseminariet. Du skal deltage i denne undervisning sammen med en eller flere af præsterne i det team af præster, du bliver tilknyttet.
Har du spørgsmål til praktikken, bedes du kontakte Benedicte Præstholm på e-mail.

Læs praktikplan her