Praktisk information
Særligt om det kommende semester

Særligt om det kommende semester

Om uddannelsesforløb og praktikordning gældende for forårssemesteret 2022 i København.

Forårssemesteret 2022 begynder i København mandag den 10. januar 2022 og afsluttes fredag d. 10. juni 2022. 
Der oprettes ikke et hold i forårssemesteret på pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus. 

Undervisning og arrangementer

Daglig undervisning er mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-15.15 el. 9.00-16.15. Der vil derudover være tilvalgsfag, arrangementer og ekskursioner, der slutter senere, ligesom der vil være individuel taleundervisning efter almindelig undervisning. Semesterets afslutning er fredag den 10. juni 2022. 
 

Praktik

Praktikperioder i forårssemesteret 2022 er uge 9-10 og 18-19-20. 

Praktikordning i København 

Pastoralseminarieuddannelsen i København har indgået aftale om sognepraktik med en række praktikpræster i forskellige stifter. Det betyder, at du som studerende ikke selv skal finde et sted at være i praktik, men vil få et praktiksted tildelt. 

Tildeling af praktiksted
Da vi har praktikpladser i hele landet, vil vi meget gerne vide, inden 15. november 2021, hvis der er særlige forhold, der gør, at du skal afvikle din praktik i nærheden af din bopæl. 
Tildeling af praktiksteder sker umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 
Du må i forbindelse med praktikken påregne udgifter til transport, da udgifterne kun delvist dækkes af SU-styrelsens ungdomskort. Praktikpladserne bliver fordelt af studielektor og er en fast del af forløbet, svarende til fem ugers praktikforløb over to perioder i semestret.
Stifter på afstand af uddannelsesbyerne er villige til at hjælpe med praktiske udfordringer i forbindelse med indkvartering. 
Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte studielektor Mads Davidsen på telefon 4010 9693 eller mail: mada@km.dk 

Læs praktikplan her