Fagbeskrivelser
Praktik

Praktik

Uddannelsen på pastoralseminariet omfatter fem ugers praktik

Formålet med praktikordningen er, at kursisterne under vejledning af præsten, de ansatte ved kirken og menighedsrådet indføres i præstens arbejdsopgaver.

Kursisterne vil få tildelt et af de praktiksteder, som pastoralseminariet har aftale med. Praktikstederne er fordelt over hele landet, hvorfor der må påregnes rejsetid i forbindelse med praktikken. 
Der vil desuden i forbindelse med praktikken være ekstra udgifter til transport, da udgifterne kun delvist bliver dækket af SU-styrelsens ungdomskort. Praktikpladserne bliver fordelt af studielektorerne, og praktikken er en fast del af forløbet, svarende til fem ugers praktikforløb over to perioder i semestret. 

Praktikken tilrettelægges i henhold til praktikplanen og det praktikskema, der udgør en del af denne. Her er forventningerne til praktikken stillet skematisk op, så praktikpræster og studerende kan sikre sig, at praktikken medfører de erfaringer, som pastoralseminarieuddannelsen forudsætter. 

Det er et ideal for praktikken, at den studerende ikke blot observerer, men selv opnår erfaringer med opgaverne som præst. Eksempelvis forventes det, at den studerende selv gennemfører hele højmesseliturgien inklusive nadver - dette er efter aftale med biskopperne - og selv gennemfører en dåbssamtale. I begge sammenhænge skal også praktikpræsten være til stede.

Praktikforløbet afvikles således ved

  1. at den studerende følger præstens (og andres) arbejde i sognet
  2. at den studerende selv overtager væsentlige dele af arbejdet under vejledning
  3. at den studerende får mulighed for at drøfte arbejdet sammen med praktikpræsten med henblik på både teologi og praksis.
     

Læs praktikplanen her