Undersøgelser og viden
Aktuelle projekter

Aktuelle projekter

Her er en alfabetiseret oversigt over Videnscenterets igangværende projekter med mulighed for at kontakte den projektansvarlige for yderligere oplysninger.Babysalmesang

Med baggrund i dokumentation for babysalmesangens udbredelse, indflydelse på dåbstal og forskellige udtryksformer undersøges dens teologiske fundament.

Ansvarlig: Rose Marie Tillisch                                     
Afsluttes:2022                             
  

Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger

Projektet, der er et samarbejde mellem Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg stifter, har til formål at understøtte transparent prioritering mellem vedligeholdelse og kirkeliv i sogne og provstier.

Ansvarlig:Maj Bjerre Dalsgaard         
Afsluttes:2023                          
Link:Projektmateriale 

Europæisk konfirmandundersøgelse

Opfølgning på konfirmandundersøgelser fra 2010 og 2015.

Ansvarlig:Leise Christensen og  Lars Nymark Heilesen
Afsluttes:2023                               
  

Frivillighed

En undersøgelse af frivillighed i folkekirken – profil på de frivillige, rekrutteringsveje, motivation i forhold til ledelse og fastholdelse af frivillige. 

Ansvarlig: Birgitte Graakjær Hjort                         
Afsluttes: 2022                               
  

Præsters håndtering af følelsesmæssige belastninger

Projektet skal etablere en ny model for vidensdeling og sparring i forhold til præsters håndtering af følelsesmæssige belastninger. Delprojekt under 'Paraplyprojektet' igangsat af Kirkeministeriets arbejdsgruppe for præsters arbejdsmiljø.

Ansvarlig:Karen Marie Leth-Nissen       
Afsluttes:2022                          
Link:Projektbeskrivelse

Kirke med de nye

Aktionsforskningsprojekt om kirkeudvikling i byvækstområde i samarbejde med Skalborg Kirke og Kirkefondet.

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter    
Afsluttes: 2022                                    
  

Pastoral learning in practice

Pastoral learning in practice - på dansk pastoral læring i praksis - er et fælles skandinavisk projekt, som udforsker nye præsters læring i Sverige, Norge og Danmark fra sidste del af uddannelsen på pastoralseminariet og de første år ind i embedet.

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter                
Afsluttes: 2023                                      
  

Præster i sygehussektoren

Sygehuspræsternes arbejde undersøges, som det opleves af personalet, de syge og præsterne selv.

Ansvarlig: Syddansk Universitet og Karsten Thomsen    
Afsluttes: 2022                                     
  

Stresslindring og sjælesorg

Projektet skal bidrage til at dokumentere sjælesorgssamtalens egenskaber i et sekulariseret samfund. 

Ansvarlig: Christine Tind Johannessen
Afsluttes: 2023