Undersøgelser og viden
Aktuelle projekter

Aktuelle projekter

Her en gennemgang af de projekter der arbejdes på i videncenteret. Af nedenstående kan man se hvornår projektet forventes afsluttet.

 


Babysalmesang

 

Ansvarlig:                                           
Afsluttes:                                              
Evt. link: 

Befolkningsundersøgelse

Hvordan bruger befolkningen kirken, og hvordan forholder de sig til den.

Ansvarlig:Jais Poulsen                                 
Afsluttes:2021                                             
Evt. link: 

Børnekonfirmandundersøgelse

Opsamling af erfaringer fra de år, børnekonfirmandundervisning har eksisteret med henblik på at udvikle området

Ansvarlig: Hanne Høgild og CUR                                  
Afsluttes:  December 2020                                         
Evt. link: 
  • Lang projektbeskrivelse her.
  • Kort projektbeskrivelse her.
  • Gå på opdagelse i idékataloget       her: Idekatalog

Det gode samvirke i menighedsråd

At skabe viden om det gode samarbejde mellem præster og menighedsråd med henblik på at skabe udvikling på sogne-, provsti- og stiftsplan

Ansvarlig:                                            
Afsluttes:                                         
Evt. link: 

Drop-in-dåb

 

Ansvarlig:      
Afsluttes:                           
Evt. link: 

Europæisk konfirmandundersøgelse

Opfølgning på tidligere konfirmandundersøgelser fra 2010 og 2015

Ansvarlig:Leise Christensen og Lars Nymark                 
Afsluttes:?                                           
Evt. link: 

Evaluering af forsøgslovgivning

Nye rammer for samarbejde mellem menighedsråd og provstier.

Ansvarlig:Jais Poulsen                                    
Afsluttes:2022                                              
Evt. link: 

Evaluering af præstekadetter

Evaluering af provstiets arbejde med ”Akademi for Præstekadetter”

Ansvarlig:Kirsten Felter                                   
Afsluttes:2021                                             
Evt. link: 

Folkekirken én til én

Favrskov provsti gennemfører en aktionsforskningsbaseret proces om det usynlige præstearbejde og én til én relationen. 

Ansvarlig:Kirsten Felter                                              
Afsluttes:2019                                            
Evt. link: 

Frivillighedsprojektet

En undersøgelse af frivillighed i folkekirken – profil på de frivillige, rekrutteringsveje, motivation i forhold til ledelse og fastholdelse af frivillige

Ansvarlig:Birgitte Graakjær Hjort                         
Afsluttes:2022                               
Evt. link: 

Geronto

Udnyttelse af indsigter fra nyere demensforskning i kirkens arbejde med bl.a. plejehjemsgudstjenester. Ny efteruddannelse.

Ansvarlig:Rose Marie Tillisch              
Afsluttes:2021                                      
Evt. link: 

Kirke med socialt ansvar

Indsamle viden om lokale diakonale initiativer på sogneniveau (good practice) og udvikle nye tilbud/idéer 

Ansvarlig:Birgitte Graakjær Hjort, Folkekirken.dk , Samvirkende Menighedspleje, folkekirken.dk, Kirkens Korshær m.fl.                      
Afsluttes:2021                                      
Evt. link: 

Middelalderkirkens betydning

Undersøge kirkernes aktuelle særstatus i lokalsamfundet

Ansvarlig:Arkitektskolen Århus, Maj Bjerre Dalsgaard    
Afsluttes:2021                             
Evt. link:Læs mere om projektet

Pastoral læring i praksis

Hvordan lærer præster? Situeret læring. Læring gennem praksis.

Ansvarlig:Kirsten Felter                
Afsluttes:2023                                        
Evt. link: 

Fra fangenskab til fællesskab

Med udgangspunkt i ”Uden for murene” afprøves et nyt initiativ med inspiration fra England. En model for kirkeligt bidrag til resocialisering af tidligere fængselsindsatte

Ansvarlig:Cafe exit                     
Afsluttes:2020                                
Evt. link: 

Præster i sygehussektoren

Sygehuspræsternes arbejde undersøges, som den opleves af personalet, de syge og præsterne selv

Ansvarlig:Syddansk Universitet, Karsten Thomsen        
Afsluttes:2021                                      
Evt. link: 

Skalborgprojektet

Samarbejde om af være kirke i byvækstområde. Brug af aktionsforskning.

Ansvarlig:Kirsten Felter    
Afsluttes:2020                                    
Evt. link: 

Stress-lindring og sjælesorg

Bidrage til at dokumentere sjælesorgssamtalens egenskaber i et sekulariseret samfund. 

Ansvarlig:Christine Tind Johannessen-Henry
Afsluttes:2022                                    
Evt. link: