Undersøgelser og viden
Aktuelle projekter

Aktuelle projekter

Her er en oversigt over Videnscenterets igangværende projekter med mulighed for at kontakte den projektansvarlige for yderligere oplysninger.Akademi for Præstekadetter

Akademi for Præstekadetter tilbyder kandidatstuderende på teologi et toårigt forløb, hvor de prøver kræfter med præstens opgaver i Favrskov Provsti. FUV evaluerer projektet. 

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter                                
Afsluttes: 2021                                             
Link:www.favrskovprovsti.dk/projekter/akademi-for-praestekadetter/

Aldring og folkekirke

Tværfaglig efteruddannelse af personale og præster og tværsektoriel samskabelse med fx kommuner, SOSU-uddannelse og museer skabes netværk, der styrker livet for den ældre del af menigheden. 

Ansvarlig: Rose Marie Tillisch              
Afsluttes: 2021                                      
  

Babysalmesang

Med baggrund i dokumentation for babysalmesangens udbredelse, indflydelse på dåbstal og forskellige udtryksformer undersøges dens teologiske fundament.

Ansvarlig: Rose Marie Tillisch                                     
Afsluttes:Juni 2022                             
  

Befolkningsundersøgelse

Hvordan bruger befolkningen folkekirken, og hvordan forholder de sig til den?

Ansvarlig: Jais Poulsen                                 
Afsluttes:2022                                           
Links:Projektbeskrivelse

Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger

Projektet, der er et samarbejde mellem Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg stifter, har til formål at understøtte transparent prioritering mellem vedligeholdelse og kirkeliv i sogne og provstier.

Ansvarlig:Maj Bjerre Dalsgaard         
Afsluttes:Maj 2023                          
Link:Projektmateriale 

Europæisk konfirmandundersøgelse

Opfølgning på konfirmandundersøgelser fra 2010 og 2015.

Ansvarlig:Leise Christensen og  Lars Nymark Heilesen
Afsluttes:Forår 2023                               
  

Evaluering af forsøg under 'Lov om forsøg i folkekirken'

Nye rammer for samarbejde mellem menighedsråd og provstier. En evaluering i tre dele med delrapporter i 2020, 2021 og 2022. 

Ansvarlig: Jais Poulsen                                    
Afsluttes: 2022                                              
  

Frivillighed

En undersøgelse af frivillighed i folkekirken – profil på de frivillige, rekrutteringsveje, motivation i forhold til ledelse og fastholdelse af frivillige. 

Ansvarlig: Birgitte Graakjær Hjort                         
Afsluttes: 2022                               
  

Præsters håndtering af følelsesmæssige belastninger

Projektet skal etablere en ny model for vidensdeling og sparring i forhold til præsters håndtering af følelsesmæssige belastninger. Delprojekt under 'Paraplyprojektet' igangsat af Kirkeministeriets arbejdsgruppe for præsters arbejdsmiljø.

Ansvarlig:Karen Marie Leth-Nissen       
Afsluttes:Ultimo 2022                             
Link:Projektbeskrivelse

Kirke med de nye

Aktionsforskningsprojekt om kirkeudvikling i byvækstområde i samarbejde med Skalborg Kirke og Kirkefondet.

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter    
Afsluttes: forår 2022                                    
Link:Læs mere om projektet på Skalborg Kirkes hjemmeside

Kirke med socialt ansvar

Projektet skal indsamle viden om lokale diakonale initiativer på sogneniveau (best practice) og udvikle nye tilbud/idéer 

Ansvarlig:Birgitte Graakjær Hjort, Samvirkende Menighedsplejer, folkekirken.dk, Kirkens  Korshær m.fl.                 
Afsluttes:2021                                      
  

Pastoral learning in practice

Pastoral learning in practice - på dansk pastoral læring i praksis - er et fælles skandinavisk projekt, som udforsker nye præsters læring i Sverige, Norge og Danmark fra sidste del af uddannelsen på pastoralseminariet og de første år ind i embedet.

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter                
Afsluttes: 2022                                        
  

Præster i sygehussektoren

Sygehuspræsternes arbejde undersøges, som den opleves af personalet, de syge og præsterne selv.

Ansvarlig: Syddansk Universitet og Karsten Thomsen    
Afsluttes: 2022                                     
  

Stresslindring og sjælesorg

Projektet skal bidrage til at dokumentere sjælesorgssamtalens egenskaber i et sekulariseret samfund. 

Ansvarlig: Christine Tind Johannessen-Henry
Afsluttes: 2022