Undersøgelser og viden
Aktuelle projekter

Aktuelle projekter

Her er en oversigt over Videnscenterets igangværende projekter med mulighed for at kontakte den projektansvarlige for yderligere oplysninger.


Akademi for Præstekadetter

Evaluering af Favrskov Provstis arbejde med Akademi for Præstekadetter

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter                                
Afsluttes: 2021                                             
Link:www.favrskovprovsti.dk/projekter/akademi-for-praestekadetter/

Babysalmesang

 

Ansvarlig: Rose Marie Tillisch                                     
Afsluttes: August 2021                             
  

Befolkningsundersøgelse

Hvordan bruger befolkningen folkekirken, og hvordan forholder de sig til den.

Ansvarlig: Jais Poulsen                                 
Afsluttes:2021                                             
  

Børnekonfirmandundersøgelse

Opsamling af erfaringer fra de år, børnekonfirmandundervisning har eksisteret mhp. at udvikle området.

Ansvarlig:Hanne Høgild og Center for Ungdomsstudier 
Afsluttes:December 2020                                         
Links: 

Det gode samvirke i menighedsråd

At skabe viden om det gode samarbejde mellem præster og menighedsråd med henblik på at skabe udvikling på sogne-, provsti- og stiftsplan.

Ansvarlig:Yvonne Nielsen Alstrup            
Afsluttes: 2021                                     
  

Europæisk konfirmandundersøgelse

Opfølgning på konfirmandundersøgelser fra 2010 og 2015

Ansvarlig:Leise Christensen og  Lars Nymark Heilesen 
Afsluttes:                                     
  

Evaluering af forsøgslovgivning

Nye rammer for samarbejde mellem menighedsråd og provstier.

Ansvarlig: Jais Poulsen                                    
Afsluttes: 2022                                              
  

Folkekirken én til én

Favrskov provsti gennemfører en aktionsforskningsbaseret proces om det usynlige præstearbejde og én til én-relationen. 

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter             
Afsluttes: 2020                                            
  

Folkekirken og corona.
100 dage der forandrede folkekirken?

Undersøgelsen skal på nationalt plan opsamle viden og erfaringer fra nedlukning af kirke og samfund.

Ansvarlig: Astrid Krabbe Trolle     
Afsluttes: Oktober 2020           
LinksProjektbeskrivelse

Frivillighed

En undersøgelse af frivillighed i folkekirken – profil på de frivillige, rekrutteringsveje, motivation i forhold til ledelse og fastholdelse af frivillige 

Ansvarlig: Birgitte Graakjær Hjort                         
Afsluttes: 2022                               
  

Geronto

Udnyttelse af indsigter fra nyere demensforskning i kirkens arbejde med bl.a. plejehjemsgudstjenester. 
Ny efteruddannelse.

Ansvarlig: Rose Marie Tillisch              
Afsluttes: 2021                                      
  

Kirke med socialt ansvar

Indsamle viden om lokale diakonale initiativer på sogneniveau (best practice) og udvikle nye tilbud/idéer 

Ansvarlig: 

 Birgitte Graakjær Hjort, Samvirkende  Menighedsplejer, folkekirken.dk, Kirkens  Korshær m.fl.                      
Afsluttes:2021                                      
  

Middelalderkirkens betydning

Undersøge kirkernes aktuelle særstatus i lokalsamfundet

Ansvarlig: 
 Maj Bjerre Dalsgaard 
 Arkitektskolen  Aarhus   
Afsluttes:2021                             
Link:Læs mere om projektet her

Pastoral læring i praksis

Hvordan lærer præster? Situeret læring. Læring gennem praksis.

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter                
Afsluttes: 2023                                        
  

Fra fangenskab til fællesskab

Med udgangspunkt i 'Uden for murene' afprøves et nyt initiativ med inspiration fra England. En model for kirkeligt bidrag til resocialisering af tidligere fængselsindsatte

Ansvarlig: Cafe Exit og Birgitte Graakjær Hjort             
Afsluttes: 2020                                
  

Præster i sygehussektoren

Sygehuspræsternes arbejde undersøges, som den opleves af personalet, de syge og præsterne selv

Ansvarlig: Syddansk Universitet og Karsten Thomsen    
Afsluttes: 2022                                     
  

Kirke med de nye

Aktionsforskningsprojekt om kirkeudvikling i byvækstområde i samarbejde med Skalborg kirke og Kirkefondet.

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter    
Afsluttes: 2020                                    
  

Stress-lindring og sjælesorg

Bidrage til at dokumentere sjælesorgssamtalens egenskaber i et sekulariseret samfund. 

Ansvarlig: Christine Tind Johannessen-Henry
Afsluttes: 2022