Projekter, undersøgelser og rapporter
Rapporter

Vilkårene for at være præst på landet er under forandring

Rapport belyser storpastoratet som ramme om præstens arbejde på landet 

Fortidens solistembeder er udfordrede
Vilkårene for at være præst på landet er under forandring. Fortidens solistembeder er udfordrede af nutidens måde at organisere sig på i landdistrikterne. I rapporten ”Præster på tværs” stiller Marie Hedegaard Thomsen og Kirsten Donskov Felter skarpt på udbredelsen af storpastorater på landsplan og beskriver forskellige modeller for præsters samarbejde inden for storpastoratets ramme.

Læs rapporten "Præster på tværs - storpastoratet som ramme om præstens arbejde på landet"

Præster værdsætter tæt relation til kolleger
Rapporten peger blandt andet på, at præsterne sætter pris på at have en tæt faglig relation til deres kolleger, men at en ny organisering samtidig stiller krav til den kirkelige ledelse.

Inspiration og forslag til debat
Sammen med rapporten er udgivet et hæfte med idéer, inspiration og konkrete forslag til samtale og debat i menighedsrådet. 
Hent samtale- og debathæftet "Samarbejde - hvor det giver mening"