Undersøgelser og viden
Tumlingedåb - idékatalog

Idéer til tumlingedåb

Her er samlet materialer og ideer til, hvordan kirkerne kan gøre opmærksom på muligheden for dåb efter genåbningen. 

Covid-19-pandemien satte verden i stå, og på grund af restriktioner måtte vi enten slet ikke samles eller kun samles få personer med restriktioner. Samtidig var restauranter og festlokaler lukket ned, og forsamlingsforbuddet forhindrede en dåbsfest i eget hjem. 

Det har betydet, at der er mange nybagte forældre, som ville have fået deres nyfødte døbt, hvis ikke nedlukningen havde forhindret dem i en efterfølgende dåbsfest med tilnærmelsesvis det antal deltagere, som de under normale omstændigheder ville ønske sig. 

Kirkestatistikken har vist, at der var knap 7000 færre spædbarnsdåb i 2020 end forventet. Og for hver måned, nedlukningen har varet i 2021, er der formodentlig tilføjet flere udskudte barnedåb. Se tallene her: Dåb - før, under og efter coronanedlukningen.

Mange sogne arbejder i disse måneder på at indhente de udskudte dåb i håb om, at forældrene ikke blot ræsonnerer, at deres barn skal vokse op som udøbt og selv beslutte sig for eller imod dåb ved konfirmationsalderen.

For at understøtte denne indsats har Videnscenteret under FUV indsamlet materialer og idéer til, hvordan dåb efter genåbningen kan gøres attraktiv for forældre som af den ene eller anden grund har valgt at udskyde dåbsfesten.