Tumlingedåb efter coronanedlukning
Kontakt til forældre med henblik på dåb

Kontakt til nye forældre

En af de nyeste undersøgelser fra FUV peger på, at en meget stor del af befolkningen opfatter det positivt, når de får en henvendelse fra deres sognekirke. Her er et eksempel på et brev fra sognekirken til nye forældre om muligheden for dåb. 

Vi må som kirke gerne kontakte vores medlemmer med tilbud om f.eks. dåb med baggrund i en liste hentet fra CPR-registret. For en øvet bruger af CPR er en liste med navne og adresser på forældre i sognet der endnu ikke har afholdt dåb en forholdsvis simpel opgave. Herunder følger en ordlyd som kunne bruges i et brev til forældrene. 

Kære medlem af folkekirken i xx Sogn

Vi skriver til dig for at informere dig som forælder om mulighederne for dåb af dit/jeres lille barn.
Hvis du/l har fravalgt at få jeres barn døbt eller har en dåb planlagt, undskylder vi ulejligheden og beder dig se bort fra dette brev.

Hvis du/l derimod ønsker eller kan overveje at få jeres barn døbt, men har holdt jer tilbage på grund af corona eller andre årsager, tror vi, at du kan have glæde af at læse videre.

Ligesom vi som forældre prøver bedst muligt at give vores sprog, levevis og værdier videre til vore børn, mener vi, at du/l vil give jeres barn en stor gave ved at lade ham eller hende døbe som lille. For ved dåben giver I barnet hjemsted i endnu en tryg og positiv sammenhæng, med Gud og Kirkens fællesskab. Som forældre kan det samtidig være en lettelse ikke mere at stå alene i ansvaret for vores barns liv, for nu er Gud også med i det.

Vi kan tilbyde barnedåb som enkeltstående kirkelig handling á ca. 1/2 time. I kan vælge, hvilken dag det skal være fra tirsdag til og med søndag mellem kl. 9 og kl. 16. Det er op til jer, hvem I evt. ønsker med som gæster til dåben, og vi vil gerne sammen med jer forberede handlingen, så den passer bedst muligt til jer.

Lige nu må der max. være xx deltagere ad gangen i xx Kirke og xx i xx kirke, men vi forventer, at dette loft hæves. Vi håber også snart igen at kunne tilbyde dåb ved almindelige gudstjenester.

Efter corona har vi i sommeren 2021 også nogle særlige tilbud:

Drop-in-dåb
Her kan I uden aftale møde op i kirken med dåbsbarnet og dem, I ønsker som faddere. I skal kun medbringe legitimation, så laver vi den nødvendige registrering på stedet. Dåben foregår ved en kort højtidelighed efterfulgt af lidt mundgodt udenfor.

Vi tilbyder drop-in-dåb i xx Kirke (tidspunkt), xx Kirke (tidspunkt), osv. 

Dåb ved friluftsgudstjeneste

Søndag den (dato og tid) tilbyder vi friluftsgudstjeneste med dåb ved (lokation).

Hvis fx jeres barn er blevet lidt større, kan dåben her foregå i en friere form, og bagefter er der let servering i opstillede pavilloner, også som muligt
alternativ til en traditionel familiesammenkomst.

Det bliver hyggeligt og afslappet sammen med andre børnefamilier

Ring gerne til en af os præster for nærmere info. Vi glæder os til at høre fra dig!
 

(Navn og telefonnummer på præst(er))