Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapporter

Præstemangel i folkekirken

Videnscenteret følger udviklingen i præstestanden og har i 2022 udgivet sin hidtil største kortlægning af situationen.

I en række rapporter har Videnscentret siden 2015 fulgt udviklingen i behovet for årligt optag på pastoralseminarieuddannelsen. Dette er sket på opfordring af landets biskopper, der var og er bekymrede for udfordringerne med at få kvalificerede ansøgere til præstestillingerne. 

I 2022 har vi fornyet designet af rapportserien med nye data og præsentationsformer, hvilket gør den nyeste rapport til den hidtil mest omfattende. Rapporten er struktureret som et opslagsværk, hvor læserne kan slå op på de statistikker, som de finder interessante at forholde sig til – uden at behøve læse rapporten fra start til slut.

Et af de nye elementer i rapporten er en fremskrivning, der afdækker, hvorvidt pastoralseminarieuddannelsen i sig selv er i stand til at uddanne det antal præster, der skal til for at opretholde præstestanden. Fremskrivningen tager ikke højde for, hvorvidt arbejdsløse teologer kommer i embede eller teologer fra andre brancher skifter til et præsteembede. Den kan derfor ikke sige noget om, hvordan det faktiske antal af præster i embede vil udvikle sig, men viser udelukkende, hvordan situationen vil se ud, hvis det er pastoralseminarieuddannelsen alene, der skal opretholde præstestanden.

Da optagelsestallene på bachelor- og pastoralseminarieuddannelsen udkommer efter udgivelsen af rapporten, har Videnscenteret lavet et supplement, der beskriver disse tal.

Læs 'Præster i folkekirken – tal og tendenser 2022' her

Læs 'Præster i folkekirken – tal og tendenser 2022. Supplement' her

Rapporterne er udarbejdet af sociologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Bjarke S. Mortensen. 


Rapporter 2015-2021
Videnscenteret har udgivet flere rapporter om præstemanglen i folkekirken. De tidligere rapporter er ikke så omfattende som den seneste, men nogle af dem indeholder analyser, der ikke er med i 2022-rapporten. 
Den interesserede læser kan derfor finde flere og andre informationer i rapporterne fra tidligere år:

'Behovsrapport 2021' 

’Studerende på pastoralseminarieuddannelsen om præsteerhvervet’ (2021)

'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2018'

'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2017'

'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2015'