Udgivelser og rapporter
Rapporter

Den danske folkekirke mangler præster 

Videnscenteret har gennem en årrække fulgt situationen ved at se på optaget på teologistudiet og pastoralseminarieuddannelsen samt de studerendes jobadfærd. I 2021 har rapporten fået et nyt format.

Videnscenteret har siden 2015 fulgt udviklingen i behovet for årligt optag på pastoralseminarieuddannelsen på opfordring af landets biskopper, der var og er bekymrede for udfordringerne med at få kvalificerede ansøgere til præstestillingerne. 

I 2021 er formatet fornyet med en række nye figurer, data og perspektiver for at gøre rapporten mere læsevenlig og informativ. Rapporten beskriver den historiske udvikling for de uddannelser, som leder videre til præsteembedet og giver et indblik i den nuværende og historiske præstestand fx i forhold til ansat og alder. Nye grafikker, data og analyser giver et bedre overblik og forståelse end tidligere. Rapporten er udarbejdet af sociologisk vidensmedarbejder Bjarke Schønwandt Mortensen. 

Læs 'Behovsrapport 2021' her

Behov for viden om jobadfærd
Én af de problemstillinger, de tidligere rapporter pegede på, var, om universiteternes kandidatproduktion er for lille i forhold til behovet for ansøgere til præstestillinger. Men rapporterne viste også, at der var en række ubesvarede spørgsmål og en manglende viden i folkekirken om, hvad mulige kandidater til en præstestilling gør sig af tanker om deres videre karriere. Hvad er det, der gør, at der kan være et stort antal ansøgere til visse præsteembeder, og slet ingen til andre? Hvad er et attraktivt embede ifølge de mulige ansøgere?

Siden 2017 har FUV derfor løbende spurgt de studerende på pastoralseminarieuddannelserne via spørgeskemaer, som uddeles til alle hold studerende om, hvilke tanker de gør sig om deres fremtid i embede. Undersøgelsen, der skal supplere rapporterne om behovet for årligt optag på pastoralseminarierne, bidrager med indsigt i blandt andet, hvad kommende og nye præster anser for at være attraktivt i et embede.

I rapporten 'Studerende på pastoralseminarieuddannelsen om præsteerhvervet' præsenteres, hvad de studerende fra efterårssemestret 2020 og forårssemestret 2021 i Aarhus og København har svaret. Der blev indsamlet i alt 74 besvarelser fra de studerende på de to semestre.

Læs rapporten ’Studerende på pastoralseminarieuddannelsen om præsteerhvervet’ (2021) her

Tidligere års rapporter
Læs rapporten 'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2018'

Læs rapporten 'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2017'

Læs rapporten 'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2015'

 

Foto: Christian Roar Pedersen