Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport


Dåb eller ej?

Stigende individualisering blandt unge forældre gør dåb af deres børn mindre selvfølgelig

Unge forældre oplever ikke længere dåben som en forpligtelse
Selv om flertallet af danske forældre stadig vælger at få deres børn døbt, oplever unge forældre i dag ikke længere dåben som en forpligtelse. De føler sig snarere forpligtet til at tage stilling til, om deres barn skal døbes eller ikke. Det skyldes altovervejende den stigende tendens til individualisering i samfundet, viser rapporten ”Dåb eller ej” fra Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet, 2015.

Læs rapporten "Dåb eller ej"

Den med de stærkeste følelser vinder
For forældre i dag er det rigtige valg dét valg, som man personligt har truffet, føler for og kan stå inde for. Traditioner betyder stadig en del, men de kan kun bruges, hvis man står inde for dem. For forældre, der er klart kirkeligt eller antikirkeligt opdraget, giver svaret tit sig selv. Men for de fleste forældrepar kræver afgørelsen en dybtgående samtale om, hvorvidt barnet skal døbes. Og den, der har de stærkeste følelser i sagen, får det afgørende ord i de tilfælde, hvor der er uenighed. Den med de stærkeste følelser vinder og afgør, om barnet skal døbes eller ej.

Hvad tænker småbørnsforældre om valget eller fravalget af dåb?
Målet med projekt ”Dåb eller ej” var at finde ud af, hvad småbørnsforældre tænker om valget eller fravalget af dåb. Af 1042 adspurgte forældre havde 77% fået døbt deres børn. De vigtigste begrundelser var, at dåben er en familietradition, der markerer navngivningen af barnet. Dåben ses også som en del af at være dansk. 19% af forældrene fravalgte at få deres børn døbt. De tre hovedgrunde var, at barnet skal vælge selv, at der var en manglende religiøs tilknytning, og at forældrene havde en anden religion.

Individualiseringen har ændret de vilkår, man er individ og familie på
En del af projektet var afgrænset til interviews af forældre i Sydhavn sogn, men YouGov-delen var landsdækkende. Individualiseringen har ændret de vilkår, man er individ og familie på, og pålægger den enkelte selv at skabe mening i livet. En tendens er også, at dåben ses som foreløbig. De forældre, der vælger dåb, ser dåben som udgangspunkt for barnets eget valg i konfirmationsalderen. 

Læs også

Fra viden til udvikling – faldende dåbstal
Referat fra Videnscentrets arbejdsdag om faldende dåbstal
Præsentation af rapporten "Dåb eller ej?" ved Himmelske Dage 2016
 


 

Foto: Christian Korsager