Dåb eller ej?
Materiale fra Aarhus Stift

Materiale om dåb fra Aarhus Stift

For at dele viden og udveksle erfaring om dåb giver vi her adgang til et materiale, som er udviklet af en arbejdsgruppe i Aarhus Stift. 

Vi modtager gerne lignende materiale med det formål at inspirere og kvalificere arbejdet lokalt.

"Giver det mening? – samtaler om dåb i en tid i forandring" rapport fra dåbsudvalget i Aarhus

Kirkefondets rapport "Børn og folkekirkemedlemmer"

Skemaer vedrørende Aarhus-provstierne

Desuden tre oplæg om emnet ved henholdsvis Peter Kemp, Henning Kjær Thomsen og Svend Andersen. Alle tre er bidrag til Temadag om Dåb, som dåbsudvalget og FUV stod bag i oktober 2015:

"Dåbens kerne i dag" - Peter Kemp

"Dåbens udfordring" - Henning Kjær Thomsen

"Forløsning fra synd, død og djævel - på nudansk tak!" - Svend Andersen

Dåbsudvalget udtaler om arbejdet:

"Det er dåbsudvalgets håb, at rapporten først og fremmest vil give afsæt til frugtbare drøftelser i folkekirkens mange fora i Aarhus, men at andre uden for Aarhus også vil kunne hente inspiration i rapporten. Den forholder sig ikke alene til den åbenlyse udfordring med de faldende dåbstal og den indholdsmæssige teologiske udfordring, der følger af forandringerne i det mentale landskab. Rapporten peger også på nødvendigheden af, at vi internt i folkekirken tager hul på diskussionen om, hvorvidt forandringerne i samfundet også må få betydning for måden, opgaverne bliver løst på i folkekirken."