Fortsæt til hovedindholdet
Dåb eller ej?
Referat fra Videnscentrets arbejdsdag

Referat fra Videnscentrets arbejdsdag om faldende dåbstal

I forlængelse af rapporten 'Dåb eller ej?', der udkom i maj 2015 og er udarbejdet af Karen Marie Leth-Nissen og Astrid Krabbe Trolle fra Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, blev der den 7. september 2015 i Videnscentret afholdt arbejdsdag om dåb.

Formålet med denne arbejdsdag var todelt i form af en drøftelse af henholdsvis:

- Rapportens form og indhold.
- Udvikling. 

På mødet foregik der en drøftelse af behov for mere viden for eksempel med større geografisk spredning end den nuværende undersøgelse.

Foruden drøftelser af rapporten blev kirkens kommunikation af dåb debatteret, herunder spørgsmålet om hvorvidt kirken giver forældre den viden om dåb, de har brug for, når de træffer beslutningen om dåb.

Behovet for fagteologiske drøftelser samt inddragelse af universiteter og menighedsråd blev påpeget, ligesom øget fokus på voksendåb, eventuelt et særligt dåbsritual, samt dåbens placering i højmessen indgik i de fælles overvejelser.

Af muligheder for konkrete tiltag kom følgende forslag frem på mødet: hjemmeside med praktiske eksempler, teologiske overvejelser om dåb m.m.; studieorlovs for præster til fordybelse i dåbsteologi; nedsættelse af team/"rejsehold" af fagteologiske kompetencer, der kan trækkes på til præstekonventer, kurser og seminarer lokalt samt udarbejdelse af skriftligt materiale til menighedsråd.

Det bemærkes, at holdningerne til flere af de drøftede emner var delte.

Referent: Lene Hedegaard Kastbjerg, FUV Aarhus d. 27/10-2015.