Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Digitale skærme i kirkerne giver praktiske fordele

Skærmenes praktiske fortrin overtrumfer deres manglende skønhed, men de medfører også stadig forpligtelse.

Digitale skærme i kirkerne er ikke kønne, men de er nyttige, og det retfærdiggør, at de er i kirkerummet, mener de adspurgte i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters undersøgelse af skærmenes brug i kirkerummene i Haderslev Stift. Alt efter kirkerummets størrelse synes hovedparten, at skærmene giver bedre udsyn, så flere kirkegængere kan følge med i gudstjenesten, og at de skaber muligheder for f.eks. at illustrere prædikener.

Hent rapporten her: Digitale skærme i kirkerummene i Haderslev Stift

Afspejler samtidens visuelle måde at kommunikere på
Hovedparten af interviewpersonerne mener, at skærmene er en nødvendighed, fordi de afspejler samtidens mere visuelle måde at kommunikere på. De lysende skærme tydeliggør budskaberne og illustrerer tekster, som nogle gange kan være svært tilgængelige. Flere fremhæver også, at salmesangen bliver bedre, når deltagerne synger ud i rummet frem for at kigge ned i salmebogen.

Skærme medfører forpligtelse og refleksion for de ansatte
Der er dog også kritik af skærmene. Den største tøven kommer fra nogle af de kirkeligt ansatte, der overvejer, hvad der kan gå tabt ved at bruge skærmene for meget. Nogle er bekymret for, om helhedsindtrykket og fordybelsen begrænses af f.eks. livestreaming, der mangedobler præstens ansigt ud i hele kirkerummet og måske bestemmer blikkets retning mod nærbillederne. Af æstetiske grunde kan skærmene ikke stå som tomme sorte flader, når de ikke er i brug. Det medfører meget arbejde for de ansatte med at integrere skærmene på understøttende måder.

Skærme som kunstvindue og inklusion af menighed
De tre kirker i undersøgelsen bruger skærmene på forskellige måder. I Felsted kirke viser præsten kunstbilleder på skærmene, så de tilnærmer sig kirkens øvrige interiør. I Sankt Nicolai kirke arbejder de med, at skærmene skal inkludere den del af menigheden, der har svært ved at se alter og præst. I Øster Snede kirke er der sat skærme op i den bagerste del af kirken, hvor udsynet er meget begrænset, ligesom kirken livestreamer gudstjenester.

Afsøger skærmenes rækkevidde og grænser
Det er langt fra almindeligt med skærme i kirkerum. I Haderslev Stift har 22,5 procent af kirkerne enten projektor eller skærm. Og mange steder er de så nye, at kirkerne er i en proces med at afsøge skærmenes rækkevidde og grænser, så det giver mening for både ansatte og kirkegængere.

Rapporten Digitale skærme i kirkerummene i Haderslev Stift er udarbejdet for FUV af Astrid Krabbe Trolle og Simon Bro Berthelsen og udgivet i april 2021.