Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Præster mere opmærksomme på mødet med den enkelte

Projektarbejde har bevidstgjort præster om vigtigheden af de individuelle møder og styrket det kollegiale fællesskab, viser rapport 

Der er til stadighed brug for at udvikle og styrke mødet mellem præst og det enkelte folkekirkemedlem, konkluderer rapporten ”Folkekirken én til én”. Præsterne i Favrskov Provsti har i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter sat fokus på præsters arbejde, særligt på de individuelle møder. Det har gjort præsterne langt mere opmærksomme på de individuelle møder og reflekterede omkring deres egen rolle i dem, ligesom fordybelsen i emnet har styrket det kollegiale fællesskab i provstiet.

Hent rapporten "Folkekirken én til én" her

De individuelle møder finder sted overalt og hele tiden
Inden projektet var det antagelsen, at de personlige møder i stigende grad er svære at finde tid til på grund af mængden af opgaver. Men projektet har tydeliggjort, at mødet mellem præst og den enkelte finder sted overalt og hele tiden, hvor præsten færdes professionelt og privat. Derfor er de mange aktiviteter ikke i konkurrence med de individuelle møder. Det er ikke et enten-eller, snarere et både-og. Det løser ikke præsternes opfattelse af tidspres, men det giver nye nuancer til dilemmaerne i prioritering af opgaverne.

Nye handlemuligheder på udfordringer
Præsterne har selv været aktive i at indhente viden, og der er sket udvikling ved, at de har afprøvet konkrete nye handlemuligheder på udfordringer. F.eks. oplevede en præst at fremstå som ufleksibel på grund af en fyldt kalender, når der skulle aftales dåbssamtaler. Vedkommende måtte igen og igen sige nej til de tidspunkter, som familierne foreslog. Via gruppearbejde blev løsningen at komme familierne i møde ved at tilbyde dem mindst tre mulige samtaletidspunkter. Det virkede, og familierne tog godt imod tilbuddet.

Muligheder og udfordringer til videre udvikling
Projektet har givet præsterne indsigt i både udfordringer og muligheder i præstearbejdet, som der kan udvikles videre på. Bl.a. vil det være oplagt også at inddrage medlemmerne i bestræbelserne på at skabe gode møder. Og da præster har forskellige teologiske holdninger og syn på, hvad der er vigtigt, kan man arbejde med at gøre forskellene til en styrke – særligt når medlemmerne også er forskellige. 
Rapporten er ikke en facitliste, men en åben samtale til inspiration og udgangspunkt for drøftelser om, hvordan provstiets ressourcer anvendes bedst.

Rapporten Folkekirken én til én er udarbejdet for FUV af Kirsten Donskov Felter og udgivet i juni 2021.