Udgivelser og rapporter
Undersøgelse

Folkekirken én til én

Favrskov Provsti har indgået et samarbejde med Videnscentret om udvikling af det personlige møde mellem provstiets præster og folkekirkens medlemmer.

I Favrskov Provsti har man gennem nogen tid haft fokus på præsternes arbejde og i særlig grad på det ”usynlige” arbejde, der finder sted én til én, i de personlige møder mellem præst og folkekirkemedlem. Erfaringen er, at dette arbejde er vitalt for folkekirkens forankring – men også, at det ofte nedprioriteres til fordel for mere synlige aktiviteter. Derfor har man indgået et samarbejde med FUV og teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter med henblik på at udvikle på relevante mødesteder og styrke den personlige betjening af folkekirkens medlemmer. Der bliver tale om en proces af et års varighed, som er inspireret af aktionsforskning, hvor præsterne i fællesskab skal udvælge de problemstillinger, der skal arbejdes med, og de mål, man ønsker at arbejde frem mod, og afprøve forskellige tiltag, der kan lede frem mod målet. Kirsten Donskov Felter fungerer som leder af processen og som faglig ressourceperson.

Foruden det konkrete mål, som består i at identificere og udvikle relevante personlige mødesteder, skal projektet bidrage til en bredere drøftelse af præstens opgaver, som kan være med til at kvalificere provstiets arbejde med prioritering af ressourcer. Forventningen er desuden, at resultaterne vil være relevante ud over Favrskov Provsti, og at projektet kan fungere som inspiration for andre, der ønsker at arbejde med udvikling på provstibasis.

Resultaterne af projektet vil blive fremlagt gennem en rapport, som gøres tilgængelig for alle interesserede på FUVs hjemmeside.

Der er tale om en samfinansiering mellem Favrskov Provsti, Aarhus Stift og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.