Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Målsætningsarbejde i folkekirken med kirkemusik som case

Menighedsråd, præster og organister kan med fordel arbejde med skriftlig målsætning for kirkemusikken, anfører rapport.

Hvor meget fylder målsætningsarbejde for musikken hos landets største koncertarrangør?
Folkekirken er landets største koncertarrangør og arbejdsplads for flere end 1000 uddannede kirkemusikere. Hvor meget fylder målsætningsarbejde i det kirkemusikalske arbejde, der udføres i danske sogne, hvad enten det er formuleret eller ej? Og hvor meget beskæftiger menighedsråd, præster og organister sig med kirkemusikkens betydning for folkekirkens virksomhed? 
Det bliver belyst i rapporten ”Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case”. Dens fokus er målsætningsarbejde i folkekirken, og rapportens forfattere, Peter Weincke og Lene Kofoed, har brugt kirkemusikken som case.

Læs rapporten "Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case" 

Hvorfor operere med målsætningsarbejde i folkekirken?
Hvorfor overhovedet operere med et målsætningsarbejde i folkekirken? Kirkeministeriets betænkninger, navnlig 1477 og 1491, anbefaler, at menighedsrådene definerer målsætninger for det kirkelige liv. Det er derfor en fast del af menighedsrådenes arbejde med budgetter, at der sker en afklaring af målsætninger. Side 2 i menighedsrådenes budget er forbeholdt målsætninger og formål med rådets aktiviteter.

Stor fantasifuldhed og opmærksomhed over for, hvordan musikken kan få kirken til at blomstre
Rapporten afdækker, at der foregår et levende og mangfoldigt kirkemusikliv, og at der er en stor bevidsthed blandt kirkemusikere m.fl. om musiklivets betydning for kirkens liv og vækst. I sognene er der stor fantasifuldhed og opmærksomhed over for, hvordan de kirkemusikalske aktiviteter kan bruges til at få folkekirken til at blomstre.

Skriftlig målsætning kan bidrage til retning for kirkemusiklivet
Men der bruges ikke meget tid på en skriftligt formuleret målsætnings- og værdipolitik for kirkemusiklivet, og en sådan kunne menighedsrådene ellers med fordel lave, anfører rapporten. Målsætningsarbejde i folkekirken vinder mere og mere indpas, og en skriftligt nedfældet målsætnings- og værdipolitik i forbindelse med budgetarbejdet kan bidrage til at få tegnet en retning for kirkemusiklivet.

Målsætninger, der lige så godt kunne være skrevet ned i budgettet
I svarene fra de interviewede organister, sognepræster og menighedsrådsformænd gemmer sig desuden mange såkaldte 'maskerede' målsætningsformuleringer, altså målsætninger, der lige så godt kunne være skrevet ned i budgettet, mener rapportens forfattere.

Læs kort præsentation af rapporten 

Peter Weincke og Lene Kofoed har efterfølgende udarbejdet artiklen "Status over folkekirkens musikliv" - læs artiklen her