Fortsæt til hovedindholdet
Forandringer i provstierne
Rapporter

Forandringer i provstierne II

Provstierne har en stadig større og mere aktiv og samlende rolle for det lokale kirkelige liv.

Rapport viser udviklingen i provstierne fra 2010 til 2015
Provstierne spiller en stadig større og mere aktiv og samlende rolle for det lokale kirkelige liv. Det viser rapporten ”Forandringer i provstierne II” fra 2015 af Erling Andersen og Mogens Lindhardt. 

Læs rapporten "Forandringer i provstierne II"

Rapporten følger op på en tidligere undersøgelse af emnet fra 2010 af de samme forfattere.

Læs rapporten "Forandringer i provstierne I"

Tre forskellige opfattelser af provstiet
Den første rapport tegnede bl.a. et billede af, at provsterne fordelte sig på tre forskellige opfattelser af provstiet som organisation og også på tre forskellige opfattelser af provstens rolle, funktion og opgave. De tre forskellige opfattelser var:

  • Typologi A, Det administrative provsti og Den administrerende provst
  • Typologi B, Det opmærksomme provsti og Den koordinerende provst
  • Typologi C, Det helhedsskabende provsti og Den dynamiske provst.

Èn af de tre opfattelser er vokset
Siden den gang er den ene af de tre opfattelser vokset meget, nemlig ”Det helhedsskabende provsti og den dynamiske provst”. En tredjedel af provsterne er samtidig skiftet ud, ligesom provsteuddannelsen blev ændret i 2013.

Et synligt provsti
”Det helhedsskabende provsti og den dynamiske provst” kendetegnes blandt andet ved at være et synligt provsti, der har et selvstændigt kontor uafhængigt af provstens embedsbolig. Det har 74 ud af 91 af provstierne i undersøgelsen bag den nye rapport. Kun 17 provster svarer, at provstikontoret er i den siddende provsts bolig. Det er en stor forskel fra før, hvor tallene var 50-50.

Provsten er mere provst end præst
Udviklingen har også betydet, at provsten er mere provst end præst. Den dynamiske provst er initiativtager og iscenesætter af relationer og fællesskaber, der arbejder sammen. Og der er sket en halvering af provster, der står helt uden aflastning, et stort fald i antallet af provster, som kun har 1-25 % aflastning, og en stor stigning i antallet af provster, der har mere end 50 % aflastning.

Højere grad af professionalisering
Der er desuden sket en højere grad af professionalisering i de helhedsskabende provstier. Provsterne er f.eks. blevet mere bevidste om at uddelegere administrative opgaver og i vidt omfang at ansætte en provsti- eller personalekonsulent.

Læs også
Oplæg fra konference om rapporten "Forandringer i provstierne II"