Fortsæt til hovedindholdet
Funktionspræster i Danmark
Funktionspræster i voldsom vækst

Feltet af funktionspræster er i voldsom vækst

En stigende andel af folkekirkens ressourcer anvendes til udøvelse af præstegerningen i relation til specifikke persongrupper og særlige funktioner.

Eksempelvis findes der værns- og feltpræster i Forsvaret, gymnasie- og studenterpræster og præster ansatte i de folkekirkelige skoletjenester i undervisningssektoren, fængsels- og arresthuspræster i Kriminalforsorgen. 

Gadepræster, ungdomspræster, indvandrerpræster...
Der findes også beredskabspræster rundt omkring i landet, lige som der er gadepræster, ungdomspræster og præster, der virker i relation til udsatte grupper, fx inden for Kirkens Korshær. 

Der er også de såkaldte virksomhedspræster eller erhvervspræster. Hertil kommer pilgrimspræster, aids-præster, kontaktpræster vedr. selvmord, stiftspræster vedrørende diakoni, flygtninge- og indvandrerpræster, døvepræster, præster for udviklingshæmmede, stiftspræster/-konsulenter med særlige fokusområder som religionspædagogik, homiletik, liturgik, kommunikation og information. 

Kirken i øjenhøjde med danskerne
Lene Kühle, lektor i religionsvidenskab og en af de ansvarlige for rapporten om funktionspræster: "Folkekirken er langtfra en statisk størrelse, og der gøres mange forsøg på nytænkning og fornyelse for at komme i øjenhøjde med danskernes dagligdag og åndelige søgen. Der er nye initiativer som fx natkirkeandagter, babysalmesang og pilgrimsvandringer, men lige så væsentlig er den måde, hvor folkekirken i dag yder en større indsats end førhen i forhold til folk i særlige livssituationer- på hospitaler, i fængsler og arresthuse og med soldaterne i krig. Folkekirken tager et større ansvar for problemfelter forskellige steder i samfundet". 

Download rapporten 'Funktionspræster i Danmark - en kortlægning'.


Foto: folkekirken.dk