Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Hvad forventer folket af kirken?

Danskerne bruger kirken ud fra individuelle og personlige valg – og præstens måde at være præst på er afgørende for deres oplevelse af kirken.

Danskernes brug af kirken og deres forventninger til den
Hvordan bruger danskerne kirken på landet og i byen? Hvad betyder noget for dem, når de gør det? Og hvordan er den gode kirke og den gode præst? Svarene får man i rapporten ”Hvad forventer folket af kirken?” Rapporten er udarbejdet på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og interviews i fire byer.

Læs rapporten "Hvad forventer folket af kirken?"

Vælger til eller fra ud fra individuel og personlig livssituation og overbevisning
Kirkegang står fortsat stærkt i forbindelse med kirkelige handlinger relateret til familie og vennekreds. Folkekirken har mest kontakt med danskerne ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Men når det gælder kirkens andre tilbud som f.eks. gudstjenester, vælger danskerne dem til eller fra ud fra individuel og personlig livssituation og overbevisning. Det er den generelle og stigende individualisering, der gør sig gældende her.

Går oftere i en anden end egen lokal folkekirke
Danskerne går generelt oftere i en anden end deres egen lokale folkekirke. Flertallet er mere optaget af præstens holdning og fremtoning samt en smuk kirkebygning end et lokalt islæt. Igen med undtagelse af de kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse, hvor flertallet opfatter det som vigtigt at møde den lokale præst. Det viser sig desuden, at i bymæssige bebyggelser med 1000-4999 indbyggere deltager flere end landsgennemsnittet i kirkens tilbud og lægger vægt på det lokale.

Præstens måde at være præst på betyder mest
De personer, som blev interviewet, peger på præsten som den mest betydningsfulde for oplevelsen af den gode kirke på landet, i byen og i forstaden. De adspurgte lægger ikke vægt på selve det, at præsten udfører bestemte opgaver, men mere på måden som præsten er præst på. At præsten formidler kirkens budskab i øjenhøjde med alle, så det opleves livsnært og vedkommende. Og skaber et nærvær og en inkluderende atmosfære, som gør, at alle føler sig velkomne. Bemærkelsesværdigt nok giver de adspurgte udtryk for, at netop deres kirke og præst faktisk er det bedste eksempel på en god en af slagsen.

Rapporten er udarbejdet af postdoc. Kirsten Donskov Felter og forskningsmedarbejder Ruth Sønderskov Bjerrum ved Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.  

Bilag til rapporten "Hvad forventer folket af kirken?" 


 

Foto: Christian Bickel