Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Hvad skal vi med tal?

Rapport om strategi og nøgletal i folkekirken 2011-2018 

Som alle andre organisationer, må folkekirken konstant forholde sig til en række eksistentielle spørgsmål: Hvad er vi til for? Er der noget, som truer vores eksistens nu – eller i fremtiden? Hvordan ønsker vi i det hele taget, at vores fremtid skal være? Hvad kan vi gøre for at sikre en hensigtsmæssig og ønskværdig fremtid?

Rapporten 'Hvad skal vi med tal? Lidt om strategi og nøgletal i folkekirken i perioden 2011-2018' appellerer til, at man på alle niveauer i folkekirken tager den type spørgsmål alvorligt.

Læs rapporten 'Hvad skal vi med tal?' 

Rapporten, der er udarbejdet af lektor ved FUV, Erling Andersen, er bygget op omkring tre datatyper, som omhandler demografi, aktiviteter og økonomi. Hvordan ser det ud med befolkningsudviklingen i stifter og provstier, og hvordan ser det ud med medlemsudviklingen? Hvordan er forholdet mellem disse data på den ene side og den økonomiske udvikling i folkekirken på den anden?

Data til eftertanke og omtanke 
Rapporten er mættet med tal, figurer og tabeller, men er dog forsøgt skrevet på en måde, så man som læser ikke nødvendigvis behøver at stoppe op og fordybe sig i de mange tabeller og data - også ud fra et ønske om løbende at rejse en række spørgsmål, som man kan drøfte i stifter, provstier og menighedsråd. Det sker ud fra princippet om, at data, der ikke følges af efter- og omtanke, er uden mening.

'Hvad skal vi med tal?' kan læses selvstændigt, men er tænkt som et supplement til den analyse, der på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt landets provster i september 2020 er fremlagt i rapporten 'Forandringer i provstierne III' 

Læs mere om undersøgelsen og rapporten 'Forandringer i provstierne III'