Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Hvad vil det sige at være præst?

Præsterollen har ændret sig og er i dag udvidet med bl.a. en bred vifte af funktionspræster – så er der en fælles kerne i at være præst i dag?

En præst er ikke længere bare en præst
Præsters rolle og identitet har ændret sig igennem de seneste år. En præst er ikke længere bare en præst. Ud over den klassiske sognepræst er der i dag et stort antal af forskellige slags funktionspræster, som arbejder på f.eks. hospice, i natkirke eller i fængsel, og mange steder er det blevet almindeligt at arbejde sammen over sognegrænser. Hvad betyder det for præsterne? Er der en fælles kerne i at være præst i dag?
Det har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter undersøgt i et samarbejde med Den danske Præsteforening. Resultaterne er offentliggjort i rapporten ”Hvad vil det sige at være præst?”

Læs rapporten "Hvad vil det sige at være præst?"

Teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter fortæller om undersøgelsen her:

 

Oplevelsen af mening og af at kunne gøre en forskel spiller en afgørende rolle
Rapporten viser, at oplevelsen af mening og af at kunne gøre en forskel som fagperson er noget af det, der spiller en afgørende rolle for præsternes prioriteringer. For mange betyder det, at de lægger særlig vægt på de kirkelige handlinger og deres betydning. De nævner gudstjenesterne, men de lægger især vægt på begravelser og bisættelser, hvor de kan forkynde og inkarnere kirkens tilstedeværelse ved afgørende begivenheder i medlemmernes liv.

Hvad er det særlige som præster kan?
Hvad er det særlige som præster kan? De fleste præster i rapporten fremhæver evnen til at fortolke og sætte ord på eksistentielle problemstillinger i forhold til det teologiske, som de har lært igennem uddannelsen. De nævner også deres almene menneskelige kompetencer, at de kan være til stede i situationen som medmenneske uden at skulle forandre individet, men kan tilbyde nærvær og accept som essensen af kirkens forkyndelse.

Mangfoldigheden i præsters arbejdsvirkelighed
I rapporten kan man blandt meget andet også få viden om mangfoldigheden i præsters arbejdsvirkelighed og i, hvordan de tolker og forstår, hvad det vil sige at være præst.

Hent sammendrag af "Hvad vil det sige at være præst?"