Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Idékatalog

Inspiration til kirkeliv i krisetid

Idékatalog inddelt i fire temaer: Digital kirke, Kirke i hjemmet, Kirke uden for kirkerummet og Kirken rykker ud. 

Da coronakrisen ramte Danmark, og kirkerne blev lukket ned, måtte folkekirken finde nye måder at nå sine medlemmer på. FUV's undersøgelse af folkekirkens håndtering af coronaperioden i foråret 2020 viser, at der er opstået en mangfoldighed af nye veje at gå. 

I dette idékatalog er samlet en række eksempler på de mange nye tiltag og aktiviteter.

Hent idékataloget: "Inspiration til kirkeliv i krisetid"

Opfindsomheden har været stor rundt omkring i landet, og det er blomstret frem med mange nye tiltag og formater. For de fleste præsters vedkommende er onlinegudstjenester et ubetrådt område. Men nogle har hurtigt 
efter nedlukningen produceret f.eks. videofilmede gudstjenester og andagter og lagt dem på de sociale medier eller kirkens egen hjemmeside. Andre har forsøgt sig frem på egen hånd med smartphones og lignende. For nogle er det lykkedes, mens andre har givet op på det. Andre igen har foretrukket at gå andre veje end de digitale og er fysisk rykket ud der, hvor medlemmerne befinder sig. Mange steder har man lavet en kombination af de forskellige muligheder. 

Eksemplerne i idékataloget er inddelt i kategorierne ”Digital kirke”, ”Kirke i hjemmet”, ”Kirke uden for kirkerummet” og ”Kirken rykker ud”. 

Materialet til eksemplerne kommer dels fra de aktiviteter, som vi samlede ind i forbindelse med en analyse, der undersøgte onlineaktiviteter i tre provstier (Skjern, Horsens, Midtfyns og Glostrup), dels fra rapportens gæstebidragsyderes undersøgelser samt fra bidrag, som medarbejdere og præster i sogne selv har indsendt til undersøgelsens åbne mailboks fra 1. juli til 1. oktober 2020.

Eksemplerne dækker derfor ikke hele landet og er ikke 
repræsentative. De er udvalgt, så de viser så bred en palette som muligt af nye aktiviteter ud fra det datamateriale, vi har haft til rådighed. Deres formål er at inspirere ud fra de erfaringer, som projektet har indsamlet i projektperioden.

Læs mere om undersøgelsen af folkekirkens håndtering af coronaperioden, og hent rapporten "Når folkekirken skal spille efter reglerne - men uden for banen".