Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Redskab til styrket kirkelig indsats for resocialisering af tidligere indsatte

Rapporten "Uden for murene” undersøger kirkeligt socialt arbejde hos fængsels- og arresthuspræster i Danmark, Sverige, England og Holland

Resocialiseringsprojekter i Danmark og de tre øvrige lande
Med rapporten ”Uden for murene” er der skabt et analytisk grundlag for en styrket og bred kirkelig indsats, så kirken kan bidrage til at resocialisere tidligere indsatte i Danmark. 
Rapporten, der er udarbejdet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter sammen med Café Exit, dokumenterer og beskriver fængsels- og arresthuspræsternes arbejde, ligesom den har undersøgt igangværende, internationale kirkelige resocialiseringsprojekter for at udvikle det eksisterende arbejde i Danmark.

Læs rapporten "Uden for murene"

Se en præsentation af projektet "Fra fangenskab til fællesskab", der er blevet til på baggrund af undersøgelsen "Uden for murene"

Fængsels- og arresthuspræsterne får stor anerkendelse fra myndighederne
Rapporten "Uden for murene" viser, at den kirkelige indsats i Danmark er forankret i frie folkekirkelige organisationer, og at organisationerne og fængsels- og arresthuspræsterne møder stor anerkendelse fra myndighederne.

Præster opfylder et behov, som de offentlige myndigheder ikke kan honorere
Kriminalforsorgen nyder godt af fængsels- og arresthuspræsternes arbejde. Bl.a. fordi de opfylder et behov, som de offentlige myndigheder ikke kan honorere. De bliver en form for mellemmænd- og kvinder, som ikke repræsenterer systemet. De har tavshedspligt, og som en præst formulerer det, er de oftest ”lykkeligt uvidende” om, hvad der ligger bag den enkeltes dom og fængsling. Derfor kan de fokusere på alt andet i samtalerne.

Værdien i ikke at have et målbart formål med samtaler
Præsterne vægrer sig ved at omtale deres opgaver som decideret resocialiserende. De peger derimod på den værdi, der ligger i ikke at have et bestemt formål med samtalerne. Det betyder imidlertid ikke, at deres arbejde nødvendigvis er uden en vis form for resocialisering.

Fem mulige fremtidsscenarier
Der drages ikke konklusioner, men der præsenteres fem mulige fremtidsscenarier på baggrund af erfaringerne fra Sverige, England og Holland. Scenarierne præsenteres med henblik på at blive drøftet af væsentlige kirkelige aktører på området, kriminologer og offentlige myndigheder og derigennem inspirere dansk kirkeliv, så det kirkelige arbejde ikke stopper ved fængslets mure, men kan fortsætte i form af bidrag til resocialisering efter endt afsoning. 
De fem scenarier er kort fortalt:

  • Landsdækkende netværk af folk fra kirke og civilsamfund arbejder med resocialisering af indsatte.
  • Café Exit samarbejder med fængsels- og arresthuspræsterne og udvalgte provstier om at være med til at hindre ny kriminalitet.
  • Folkekirken forberedes på at institutionalisere kirkeligt arbejde med resocialisering.
  • Der etableres fem udslusningshuse med diakonale principper og et klart kirkeligt ståsted.
  • Arbejdsgruppe med folk fra kirken og Kriminalforsorgen undersøger eventuel interesse for noget lignende som et svensk projekt, der arbejder med meditation, åndelige samtaler og arbejde.