Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport og idékatalog

Udfordringer og muligheder for kirken i sommerlandet

I sommerhusområder vokser 'indbyggertallet' kraftigt i feriemånederne. Rapport giver oversigt over det kirkelige liv og kirkens rolle i sommerlandet

Forventninger og ønsker
Hvad betyder kirkens tilstedeværelse i sommerlandet – for både turister og faste beboere? Og hvilke forventninger og ønsker har man til kirken i sommerhus- og turistområder, hvor ”indbyggertallet” vokser markant i feriemånederne? Det giver rapporten ”Kirken i sommerlandet” svar på. Rapporten er resultatet af en antropologisk undersøgelse foretaget af Marianne Houmøller-Jørgensen.

Læs rapporten "Kirken i sommerlandet" 

Overblik og brugbar viden
Den indsamlede viden om menigheden i sommerhus- og turistområder giver et overblik over det kirkelige liv og kirkens rolle i sommerlandet og over udfordringer og muligheder. Den viden kan bruges af de enkelte menighedsråd og præster til at tilpasse kirkelivet til den aktuelle situation. Den kan også kvalificere provstiudvalgenes beslutningsgrundlag for tildeling af ligningsmidler og stifternes normering af præstestillinger.

Bidrag til større strategisk opmærksomhed
En anden gevinst ved undersøgelsen er, at den kan bidrage til en større strategisk opmærksomhed på sogne-, provsti- og stiftsniveau, når det handler om at fastholde og udvikle kirken lokalt.

12 sogne er undersøgt
Vilkårene for kirken i sommerlandet er undersøgt i 12 sogne i Aalborg, Viborg og Ribe Stift. De tre stifter har relativt mange sogne på landet og i sommerhusområder og mange erfaringer med at være kirke i sommerlandet.  ”Kirken i sommerlandet” er en delrapport under det større projekt ”Kirken på landet”, der i perioden 2016-20 udforskede det særlige udviklingsperspektiv, som findes blandt landkirker.

Som tillæg til rapporten "Kirken i sommerlandet” er der udgivet et idékatalog. 
Hent idékataloget her