Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport og netværk

Kirken på landet

Rapport beskriver muligheder og udfordringer for kirkerne på landet og peger på løsninger til en konstruktiv omstillingsproces.

Nye redskaber skal fremtidssikre kirkerne på landet
Svindende indbyggertal, mangel på præster og svag økonomi. Det er nogle af de udfordringer, som landprovstierne og dermed landsognene er oppe imod. Rapporten ”Kirken på landet” kommer med bud på løsninger til en konstruktiv omstillingsproces for landkirkerne.

Hent rapporten "Kirken på landet" 

Syv indsatsområder
Rapporten giver et overblik over fire års projektarbejde (2016-2020) med udfordringer og muligheder for kirkelivet i landdistrikterne og med udvikling af samarbejdet mellem kirke og lokalsamfund. Projektet har arbejdet med syv udvalgte indsatsområder, der på hver deres måde har bidraget til at gøre kirken i landdistrikterne mere omstillingsparat.

Få inspiration til at agere på nye måder
Inden for indsatsområderne er gennemført fire store undersøgelser, hvormed der er skabt ny viden om kirken på landet til inspiration for præster, menighedsråd og kirkens ledelse til at agere på nye måder: Sammen med rapporten ”Kirken i sommerlandet” er der udgivet et idékatalog, og konkrete bud på, hvordan man lokalt kan udvikle samarbejdet mellem kirke og lokalsamfund, finder man i rapporterne ”Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde” og "Præster på tværs", der er ledsaget af samtalehæftet "Samarbejde hvor det giver mening"

Bredere brug af kirkens rum og kirkegårdene?
I arbejdet med fremtidens kirke på landet bliver der bl.a. brug for at se på, hvordan vedligeholdelse af de mange kirker skal finansieres, og hvordan kirkebygningerne bruges. Kan kirkernes rum og kirkegårdene måske bruges mere bredt i landdistrikterne, end man hidtil har set? Der vil sandsynligvis også være et større fokus på det diakonale arbejde, hvor kirken kan være med til at afhjælpe udfordringer for befolkningen på landet.

Landsnetværk med ansvar for det videre arbejde
Landsnetværket for Kirken på landet med tre repræsentanter fra hvert stift står i spidsen for det videre arbejde med udfordringer og muligheder for kirken på landet. Landsnetværket mødes en gang om året på kursus, der skal kvalificere dem til det fortsatte arbejde lokalt i stifterne.

Find yderligere information om landsnetværket og projektet Kirken på landet herunder.