Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Mere samarbejde mellem kirker og kommuner kan blive en gevinst for socialt udsatte

Rapport viser enkel vej til øget samarbejde om frivilligt socialt arbejde

Stort potentiale for mere samarbejde
Der er et stort potentiale for mere samarbejde mellem kommuner og sognekirker om frivilligt socialt arbejde, og hvis det udnyttes, kan der skabes en bedre indsats for udsatte borgere i Danmark. Det viser en rapport, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har udarbejdet for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Læs rapporten "Kirker og kommuner i samarbejde"

Mange steder har man ikke opdaget hinanden som oplagte samarbejdspartnere
Mange steder har kirker og kommuner ikke opdaget hinanden som oplagte samarbejdspartnere på det frivillige sociale område, og de to parter har også en del forestillinger og fordomme om hinanden.

De to parter kan med fordel mødes
Rapporten anbefaler helt enkelt, at de to parter mødes, hvis der er en anledning til et samarbejde, og snakker åbent om de forestillinger eller bekymringer, de måtte have om hinanden. Ved mødet bliver der opbygget relationer. De får sat ansigt på hinanden og kan snakke om, hvordan de kan supplere hinanden. Fordommene ser nemlig ud til at forsvinde, når der er kommet et samarbejde i gang om et konkret projekt eller fælles anliggende.

Tilfredshed i kommuner med eksisterende samarbejde
I de kommuner, hvor der allerede er et samarbejde mellem de to parter, er de godt tilfredse med den fælles indsats. Og der er en tendens til, at samarbejdet bliver udvidet, når det først er etableret.

Gevinster ved samarbejde
Kommunernes ansatte konsulenter på det frivillige sociale område fremhæver sognekirkernes lokale kendskab, brede netværk, rummelighed og forståelse for udsatte grupper i deres indsats for kirkeligt socialt arbejde.

Hvad er det oplagt at samarbejde om?
Kommunernes konsulenter peger på områder som:

  • Ensomhed
  • Ældre
  • Flygtninge og integration

Her kan et samarbejde med sognekirker være med til at løse sociale udfordringer.

Læs et sammendrag af rapporten 

Inspirationsguide 
Der er også udarbejdet en inspirationsguide til samarbejde mellem kirker og kommuner. 
Hent inspirationsguiden her 

 

Her fortæller Charlotte Kristensen Heide, frivilligkoordinator i Morsø Kommune og Trine Gjørtz, der er sognepræst i Vejerslev Sogn på Mors, om samarbejdet om spiseklubber, hvordan det kom i stand og hvad udbyttet har været både for kommunen, sognekirken og ikke mindst de borgere, der benytter tilbuddet. 

Hør også Mette Hjære, der konsulent og koordinator for CFSA's Analyse- og formidlingsteam, fortælle om undersøgelsen af samarbejdet mellem kommuner og sognekirker samt de udfordringer og ikke mindst muligheder og potentialer et samarbejde giver.