Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Når folkekirken skal spille efter reglerne - men uden for banen

Folkekirkens håndtering af coronaperioden i foråret 2020

Formålet med rapporten er at klæde folkekirken på til håndtering af lignende krisesituationer i fremtiden, men også at gøre brug af de indhentede erfaringer i forhold til folkekirkens daglige virke. 

Rapporten kortlægger folkekirken i coronaperioden igennem analyser af: 

  • Folkekirken som organisation
  • Forkyndelse og onlineaktiviteter
  • Teologi i en krisetid
  • Befolkningens holdninger til folkekirken

Folkekirkens aktører får med rapporten et vidensbaseret belæg for planer og beslutninger, og rapporten rummer desuden et idekatalog til inspiration for kirkerne.

Hent rapporten: "Når folkekirken skal spille efter reglerne - men uden for banen" 

Rapportens titel, Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen, henviser til den situation, der opstod, da folkekirken for en tid måtte spille uden for den ’bane’, som kirkerum og sognegårde ellers danner for kirkens liv og administration, mens det samtidig var nødvendigt at spille efter de regler, som regering og sundhedsminister udstak for hele samfundet.

Birgitte Graakjær Hjort, leder af Videnscenteret, fortæller om undersøgelsen, som FUV tog initiativ til allerede i april 2020: ”Vores undersøgelse af folkekirken i krisen viser, hvordan alle folkekirkens aktører, på forskellige niveauer og arenaer, gennem krisehåndteringen forsøgte at skabe kontinuitet hen over nedlukningen.”

Projektet er muliggjort via en bevilling fra Fællesfonden og har været ledet af Birgitte Graakjær Hjort og vidensmedarbejder Astrid Krabbe Trolle.

Projektmedarbejdere har været Simon Mathias Bro Bertelsen, Kitty Blichfeldt, Nete Helene Enggaard, Maiken Friischman Larsen, Tina Langholm Larsen, Karen Marie Leth-Nissen, Kjeld Slot Nielsen og Astrid Krabbe Trolle. 
Desuden har en række ressourcepersoner bidraget til den samlede rapport.

 

Se filmen: "Hvordan vil vi være kirke under corona" (varighed ca. 20 min.)