Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Nyheder

Præster i folkekirken - tal og tendenser

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter følger udviklingen i præstestanden og har udgivet en opdateret kortlægning af situationen.

Den nyeste udgave af rapporten 'Præster i folkekirken – tal og tendenser' er klar og giver et aktuelt overblik over kilder til viden om præstestandens udvikling. Rapporten giver bl.a. tal for udviklingen i antal af færdige kandidater, attesterede fra Pastoralseminariet og afgang og tilgang i den samlede præstestand i folkekirken.

Præstemangel er en realitet

Det er i særdeleshed uden for de større byer præstemanglen findes. Den nyeste rapport viser, at selvom der cirka er 70, der årligt gennemfører pastoralseminarieuddannelsen, så overstiger antallet af afgående præster antallet af tilkommende præster

Hent rapporten her: 'Præster i folkekirken 2024 - tal og tendenser'

 

To tredjedele af alle nye præster er stadig i deres første stilling

Samtidig med rapporten har FUV lavet en ny analyse, der viser at mange præster bliver siddende i det første embede, de bliver ansat i.

I en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse har FUV spurgt præster til deres karriereforløb. Svarene viser, at 66% af alle præster med under 5 års anciennitet stadig er i deres første stilling. For præster med 5-10 års anciennitet gælder det for 40% af alle præster. Heri er inkluderet de præster, der startede i en midlertidig stilling.

Når vi ser på, hvor længe præsterne i gennemsnit er ansat i deres første faste stilling, finder vi en svag tendens til, at præster i dag stopper i deres faste stillinger tidligere end de gjorde for 15 år siden. Det gælder særligt når vi sammenligner mellem præster, som er stoppet i første faste stilling efter 2 og 5 år.

Hent notatet her: 'Analyse - Præsters ansættelsestid i første stilling'

Rapporten og notatet er udarbejdet af kirkestatistikteamet i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.


Rapporter 2021-2023
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har siden 2015 fulgt udviklingen i præstestanden og udgivet en række rapporter i forskellige formater. 

'Præster i folkekirken 2023 - tal og tendenser'

'Præster i folkekirken 2022 – tal og tendenser'

'Præster i folkekirken 2022 – tal og tendenser. Supplement'

'Behovet for årligt optag på pastoralseminarieuddannelsen 2021' 

Rapporterne er udarbejdet af kirkestatistikteamet i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.