Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Nyheder

Et helle på hospitalet

Rum for Tro og Fordybelse på Aarhus Universitetshospital giver mulighed for at imødekomme flere behov og kan blive en ressource for patienter, pårørende og personale. 

Aarhus Universitetshospital har fået tre nye rum; et kirkerum, et bederum og et fordybelsesrum, der samlet kaldes Rum for Tro og Fordybelse. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har undersøgt, hvordan rummene bliver kendt og brugt af patienter, pårørende og personale på AUH og AUH Psykiatrien.

Hent rapporten 'Rum for Tro og Fordybelse. En undersøgelse på Aarhus Universitetshospital' her

De nye rum er åbne hele døgnet for alle, uanset hvilken tro eller ikke-tro, de besøgende måtte have. Rummene indbyder til, at de besøgende sætter sig ind og oplever lyset og det rindende vand, som på forskellige måder er integreret i rummene. Det er billedhugger Ingvar Cronhammar, som sammen med arkitekt Niels Povlsgaard har stået for udformningen af rummene.

Rum med plads til forskellighed
Deltagerne i undersøgelsen fremhæver vigtigheden af, at der er mulighed for at møde et menneske i forbindelse med et besøg i Rum for Tro og Fordybelse. Én, som kan hjælpe den besøgende til rette, og helst en præst eller en anden, som har forstand på at møde mennesker, som har det svært. 

Undersøgelsen peger på, at Rum for Tro og Fordybelse både kan være et sted, hvor mennesker kommer for at sidde for sig selv, og et sted for fælles aktiviteter som aftensang og musikarrangementer. At der er tre rum med forskellige navne og formål fremhæves i rapporten som en styrke. Kirkerummet vil blive brugt til gudstjenester og kirkelige handlinger, og Bederummet til bøn, mens Fordybelsesrummet giver mulighed for at have aktiviteter, der ikke knytter sig specifikt til tro, hvilket kan appellere til mennesker – typisk yngre patienter og personale – der kan føle sig fremmede over for Kirkerummet og Bederummet.

De deltagere i undersøgelsen, som har erfaringer fra AUH Psykiatrien som patienter eller personale, peger på, at psykiatriske patienter kan have andre behov end somatiske patienter bl.a. for at få ro i kroppen. Her vil tilbud som guidede meditationer eller højtlæsning, hvor deltagerne sidder eller ligger blødt, hjælpe patienterne til at få mere ro i kroppen.

Omsorg og hjælp til at finde vej 
Generelt giver deltagerne i undersøgelsen udtryk for, at både patienter og pårørende kan have brug for åndelig og eksistentiel omsorg, når de er indlagte eller i ambulante forløb., og også at personalet har brug for at kunne give denne omsorg. De ansatte ser en mulighed for dette fx ved at Rum for Tro og Fordybelse kan inddrages i samtaler og både patienter og pårørende kan henvises til at besøge rummene.

Helt afgørende for, at de nye rum vil blive kendt og brugt, er, at det kommunikeres bredt ud, at rummene findes og hvor, og helt praktisk at patienter og pårørende får hjælp og evt. transport til at komme derhen.

Om udgivelsen

I forbindelse med at Aarhus Universitetshospital og AUH Psykiatrien har fået Rum for Tro og Fordybelse, har hospitalsledelserne og folkekirken iværksat en undersøgelse af, hvordan de nye rum kan blive en ressource for patienter, pårørende og personale. Undersøgelsen er finansieret af Skejby-Lisbjerg Menighedsråd. 

 

Rapporten ’Rum for Tro og Fordybelse. En undersøgelse på Aarhus Universitetshospital’ er gennemført af vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Karen Marie Leth-Nissen og publiceret i april 2023. 

 

Rapporten kan hentes her i en digital udgave: Rapporten ’Rum for Tro og Fordybelse. En undersøgelse på Aarhus Universitetshospital’

Rum for Tro og Fordybelse

Billedhugger Ingvar Cronhammar og arkitekt Niels Povlsgaard har udformet de tre rum, der er blevet til på initiativ fra og i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, AUH Psykiatrien og Skejby-Lisbjerg Menighedsråd. Rummene står til rådighed for patienter, pårørende og personale fra begge hospitaler og er også tilgængelige for offentligheden.