Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Samarbejde mellem menighedsråd er meget udbredt

Det er nemmere for menighedsrådene at løse opgaverne, og de lettes for tunge og besværlige opgaver ved at arbejde sammen.

Samarbejde på tværs af sognegrænser
Samarbejde mellem menighedsråd på tværs af sognegrænser er meget udbredt i folkekirken. Men en række forhold spiller ind i forhold til mængden og typen af samarbejde. Rapporten ”Samarbejde mellem menighedsråd i folkekirkens provstier”, der er blevet til på baggrund af en undersøgelse foretaget for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, giver et bredt indblik i, hvordan det står til med samarbejdet.

Læs rapporten "Samarbejde mellem menighedsråd i folkekirkens provstier”

Mest samarbejde om kirkelige aktiviteter
Mest udbredt er samarbejde om kirkelige aktiviteter, f.eks. fælles gudstjenester, oplysningsarbejde som foredrag og administration, det kunne blandt andet være et fælles kirkekontor. Mindst udbredt er samarbejde om indkøb af eksterne ydelser som f.eks. håndværkerbistand, målsætning og strategi.

Hvad får menighedsråd til at samarbejde?
Hvad får menighedsråd til at samarbejde? Rapporten viser, at der er nogle overordnede tendenser for, hvilke provstier, der har flest forskellige typer af samarbejde. Det har bl.a. de provstier, hvor sognene er små eller ligger på landet.

Frigører ressourcer til det kirkelige liv og de kirkelige aktiviteter
I rapportens fire case-provstier er der enighed om, at det overordnede mål med samarbejde er at frigøre ressourcer til fordel for det kirkelige liv og de kirkelige aktiviteter. Samarbejde gør opgaverne nemmere at løse, og det letter menighedsrådene for tunge og besværlige opgaver eller fjerner nogle administrative byrder fra menighedsrådene. De fire provstier nævner også nogle udfordringer, der kan give anledning til nye samarbejder i fremtiden.

Barrierer for samarbejde og mulige tiltag
Rapporten kommer desuden omkring en række barrierer og mulige tiltag, der er værd at kende, hvis man som menighedsråd ønsker sig mere og bedre samarbejde.

Undersøgelse og rapport er udført af cand.theol., ph.d. Nete Helene Enggaard og cand.mag., ph.d. Peter Lüchau. 

Kort introduktion til rapporten 

Opsamling af rapportens resultater