Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport 

Nye rammer for konfirmationsforbered-elsen udfordrer præsterne

Rapport dokumenterer, at folkeskolereformen har medført betydelige konsekvenser for konfirmationsforberedelsen 

Pædagogisk udfordring
I generationer har konfirmationsforberedelsen været placeret hen over skoleåret på en fast ugedag. Men med indførelsen af skolereformen i 2014 er rammerne for konfirmationsforberedelsen blevet ændret markant, og det opleves af præsterne som en pædagogisk udfordring. Det viser rapporten ”Slår fundamentet revner?” fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Læs rapporten "Slår fundamentet revner?" 

Trætte og ukoncentrerede konfirmander
Før reformen var 71% af alle lektionerne placeret på en fast ugedag fordelt ud over skoleåret. I skoleåret 2015-2016 faldt antallet til 60% og året efter til 51%. Samtidig er andelen af morgenlektioner i tidsrummet kl. 8-10 faldet fra 70% før reformen til 43% efter. Mange steder ligger konfirmations-forberedelsen nu om eftermiddagen, og de timer er prægede af trætte og ukoncentrerede konfirmander, som præsterne har sværere ved at engagere i undervisningen. Også undervisning i blokke over halve og hele dage eller i hele uger giver præsterne udfordringer.

Et område i opbrud
Rapporten giver et godt indblik i, hvordan præsterne rundt omkring i landet oplever vilkårene efter reformen. Man ser et område i opbrud. Nogle oplever nye muligheder, mens andre oplever, at ulemperne er større end fordelene. Og langt fra alle steder er der fundet en form, som præsterne er tilfredse med.

Oplæg til væsentlige diskussioner og nytænkning
Rapporten lægger op til en række væsentlige diskussioner om f.eks. konfirmationsforberedelsens plads i folkekirken og samfundet som helhed og forholdet mellem skole og kirke. Det kalder desuden på nytænkning inden for både undervisningsmetoder og pædagogisk praksis, når vilkårene for præsternes arbejde med konfirmanderne er så forandret, som tilfældet er.

I en række korte film præsenterer Kirsten Donskov Felter, teologisk vidensmedarbejder i FUV, undersøgelsens resultater og tilhørende overvejelser - se her

 

Rapporten i korte overskrifter

Sammendrag af rapporten 

Sammendrag af rapporten - til udskrift