Udgivelser og rapporter
Rapporter

Det forventes, at Danmark kommer til at mangle præster

Videnscenteret har undersøgt behovet for årligt optag på pastoralseminarieuddannelserne og de studerendes jobadfærd

I 2015 henvendte landets biskopper sig til Videnscenteret for at få belyst behovet for årligt optag på pastoralseminarieuddannelsen. De var bekymrede over de seneste års faldende optag på teologistudiet, og allerede da var der ifølge biskopperne flere steder udfordringer med at få kvalificerede ansøgere til præstestillingerne. På det tidspunkt var 20% af folkekirkens præster over 60 år og måtte forventes at gå på pension inden for 10 år. Siden har Videnscenteret yderligere to gange undersøgt behovet for årligt optag på pastoralseminarieuddannelsen.

Læs rapporten 'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2018'

Læs rapporten 'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2017'

Læs rapporten 'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2015'

Behov for viden om jobadfærd
Én af de problemstillinger, rapporterne pegede på, var, om universiteternes kandidatproduktion er for lille i forhold til behovet for ansøgere til præstestillinger. Men rapporterne viste også, at der var en række ubesvarede spørgsmål og en manglende viden i folkekirken om, hvad mulige kandidater til en præstestilling gør sig af tanker om deres videre karriere. Hvad er det, der gør, at der kan være et stort antal ansøgere til visse præsteembeder, og slet ingen til andre? Hvad er et attraktivt embede ifølge de mulige ansøgere?

Siden 2017 har FUV derfor løbende spurgt de studerende på pastoralseminarieuddannelserne via spørgeskemaer, som uddeles til alle hold studerende om, hvilke tanker de gør sig om deres fremtid i embede. Undersøgelsen, der skal supplere rapporterne om behovet for årligt optag på pastoralseminarierne, bidrager med indsigt i blandt andet, hvad kommende og nye præster anser for at være attraktivt i et embede.

I denne rapport præsenteres, hvad de studerende fra efterårssemestret 2020 og forårssemestret 2021 i Aarhus og København har svaret. Der er indsamlet i alt 74 besvarelser fra de studerende på de to semestre.

Læs rapporten ’Studerende på pastoralseminarieuddannelsen om præsteerhvervet’ her

Foto: Christian Roar Pedersen