Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
E-bog 

E-bog om trossalmen ”Vi tro, vi alle tro på Gud”

Ville trosbekendelsen kunne udformes på nye måder i dag? 

Overvejelser om tradition og fornyelse i folkekirken
Med afsæt i tidens overvejelser om tradition og fornyelse inden for folkekirken behandles en af de gamle lutherske kernesalmer, trossalmen ”Vi tro, vi alle tro på Gud” i e-bogen med samme titel. Bogen gennemgår salmen og dens melodi op gennem dansk kirkehistorie med fokus på spørgsmålet: Har tidligere tider gjort sig de samme overvejelser om tradition og fornyelse, som man gør i dag, når den evangelisk-lutherske gudstjeneste herhjemme skulle videreudvikles?  

Hent bogen her: "Vi tro, vi alle tro på Gud"

Afgørende forhold for trossalmens trivsel eller mistrivsel
Bogen, der - med Credo-salmen som case - beskriver skiftende tiders måde at håndtere den evangelisk-lutherske gudstjeneste på er udgivet af Peter Weincke, organist og underviser i kirkemusik ved FUV. Den vil vise, hvordan myndigheder, politiske omstændigheder, enkeltpersoner, stilistiske strømninger og teologiske, liturgiske og kirkemusikalske interesser har vist sig at være afgørende for trossalmens trivsel eller mistrivsel. 

Opfordrer til at diskutere en ny vinkling
Med den historiske perspektivering som baggrund og inspiration opfordres der i bogen til, at man diskuterer en ny vinkling af et underprioriteret og med tiden opgivet liturgisk element. Nye undersøgelser har vist, at faste kirkegængere ofte forholder sig mere dynamisk end andre til den kirkelige tradition. Traditionen opfattes snarere som "kulturbærende" end som reaktionær, skriver forfatteren.

Fornyelse af trosbekendelsen som naturlig udløber af traditionen?
Fornyelse behøver ikke nødvendigvis at opfattes som en modsætning til traditionen, men snarere som en naturlig og nødvendig udløber af den med formålet at "skabe et nutidigt og vedkommende udtryk i højmessen", som det hedder i bogen. Med andre ord: Ville den kristne trosbekendelse i dag kunne udformes på nye måder med udgangspunkt i den historik, som bogens behandling af Credo-salmen og dens melodi får afdækket, spørger Peter Weincke?

Interaktiv bog med hørbare musikeksempler
E-bogen ”Vi tro, vi alle tro på Gud” er en interaktiv bog med mange links og hørbare musikeksempler. Den har undertitlen 'Studier i de liturgi- og kirkemusikhistoriske scenarier i forbindelse med liturgiske omvæltninger i Dan­mark med den lutherske trossalme som Case' og udspringer af et projekt i FUV om liturgi og kirkemusik.