Projekter, undersøgelser og rapporter
Befolkningsundersøgelsen

Befolknings-undersøgelsen 

Hvad er befolkningens forhold til, brug af og ønsker til folkekirken? 

Hvad er befolkningens forhold til, brug af og ønsker til folkekirken? Og hvad er forklaringerne på, at et så stort antal mennesker bevarer deres tilknytning til folkekirken i en tid med voksende diversitet i befolkningssammensætningen og religiøse tilbud?

Det vil blive undersøgt af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Arbejdet udføres med inspiration fra lignende undersøgelser i norden og Tyskland.

Grundlæggende vil projektet via spørgeskemaer og kvalitative interviews undersøge følgende aspekter ved såvel medlemmer som ikke-medlemmer:

  • Handlinger – hvordan bruger folk kirken?
  • Holdninger – hvad mener folk om folkekirken?
  • Religiøsitet – ser folk sig selv som religiøse? Og har deres tro og evt. kulturelle orientering betydning for deres forhold til folkekirken?

Projektet løber i første omgang over en 3-årig periode, men vil blive udført på en måde, der vil gøre det muligt at gentage undersøgelsen fx hvert 10. år, så det på lang sigt bliver muligt at få afdækket evt. udviklingstendenser.

Undersøgelsen gennemføres hovedsagelig i 2019-2021.