Projekter, undersøgelser og rapporter
Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne

Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne

I brev fra Kirkeministeriet af 10. marts 2015 blev Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter anmodet om at indhente og fremlægge nøgletal for behovet for årligt optag på pastoralseminarierne.

Bevæggrunden for anmodningen var, at biskopperne finder de seneste års faldende optag på teologistudiet bekymrende. Allerede i dag opleves der flere steder udfordringer med at rekruttere kvalificerede kandidater til præstestillinger.

Læs rapporten 'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2017'

Læs rapporten 'Behovet for årligt optag på pastoralseminarierne 2015'


Foto: Christian Roar Pedersen