Projekter, undersøgelser og rapporter
Dåb eller ej?

Dåb eller ej?

Rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb.

Med både et større religiøst udbud og et stigende fokus på individets eget religiøse valg bliver dåben mindre selvfølgelig for de yngre forældregenerationer, selvom det stadig er to ud af tre nyfødte børn i Danmark, der bliver døbt i folkekirken.

Målet med projekt 'Dåb eller ej?' har været at finde ud af, hvad småbørnsforældrene tænker om valget af dåb eller ikke-dåb. Metoden er en kombination af kvalitative interviews og feltarbejde i Sydhavn
sogn i København med en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om dåb.

Idet 'Dåb eller ej?' er et pilotprojekt, er feltarbejdet geografisk begrænset til Sydhavn sogn.

Rapporten 'Dåb eller ej?' er udarbejdet af Karen Marie Leth-Nissen og Astrid Krabbe Trolle fra Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, 2015.

Projektet er finansieret af Folkekirkens Videnspulje.

Download rapporten.

Læs også

Fra viden til udvikling – faldende dåbstal

Referat fra Videnscentrets arbejdsdag om faldende dåbstal

Præsentation af rapporten 'Dåb eller ej?' ved Himmelske Dage 2016


Foto: Christian Korsager