Projekter, undersøgelser og rapporter
Nyheder

Filosofiske samtaler i   konfirmand-undervisningen

Ansøger: Cand.teol og lektor ved VIA University College Dorete Kallesøe.
 

Beskrivelse af projektet: "Lærke Groth, cand.pæd. og timelærer, og Dorete Kallesøe, lektor, fra VIA University College vil undersøge, om relevansen og udbyttet af konfirmandforberedelsen forøges, hvis undervisningen i højere grad bærer præg af filosofiske samtaler om eksistentielle spørgsmål, understøttet af dialogiske strukturer og aktiviteter. Gennem workshops og supervision af præster vil vi skærpe præstens evne til at facilitere refleksion og dialog blandt de unge. I samarbejde med de deltagende præster vil vi udarbejde materiale og aktiviteter til brug i konfirmandundervisningen, som kan deles med andre.
 

Projektet vil blive evalueret dels af konfirmanderne gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterview, dels gennem interview med præsterne. Fokus for evalueringen vil være oplevelse af relevans og mening, deltagelse, motivation og udvikling af personlig holdningsdannelse."

Rapporten for projektet er nu klar og kan hentes her 

Bemærk at der til sidst i rapporten er en materialesamling, der kan anvendes i arbejdet. 

Du kan også hente materialesamlingen direkte ved at klikke her
 

Projektets tidshorisont: 1. september 2015 - 1. januar 2017.
 

Tildelt beløb: Kr. 260.000.

Kontakt: Dorete Kallesøe, e-mail og Lærke Groth, e-mail

Dette projekt fik støtte fra Videnspuljen i 2015. Videnspuljen eksisterer ikke længere.