Projekter, undersøgelser og rapporter
Folkekirke og autismespektrum-forstyrrelse

Folkekirke og autismespektrum-forstyrrelse

Inklusion i folkekirken bliver undersøger i nyt ph.d.-forløb i samarbejde mellem FUV og Teologisk Fakultet, Københavns Universitet.

FUV samarbejder med Københavns Universitet om et ph.d.-forløb vedrørende inklusionsarbejdet i folkekirken.

Projektet vil undersøge, hvordan folkekirken arbejder med inklusion, specifikt autisme. Projektets udgangspunkt findes i de ændrede regler for børnekonfirmand- og konfirmationsforberedelse, der blev igangsat i 2014, og projektet har tre forbudne formål:

  • at analysere og bidrage til at udvikle folkekirkens arbejde med autismespektrum-forstyrrelser
  • at kvalificere ansatte og frivillige i folkekirken til mødet med mennesker med autismespektrum-forstyrrelser og
  • at belyse og reflektere udfordringerne teologisk.

Sognepræst Karin Braüner Mikkelsen er ansat som ph.d.-studerende for dette projekt på Teologisk Fakultet. Lektor Hans Raun Iversen er vejleder på projektet.

Samarbejdet vil blandt andet udmønte sig i to workshops på FUV.  

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte Karin Braüner Mikkelsen eller lektor Lars Nymark Heilesen.