Projekter, undersøgelser og rapporter
Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case

Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case

I efteråret 2016 skal en undersøgelse belyse folkekirkens arbejde med målsætning ud fra kirkemusikken.

Organist, lektor, mag.art. Peter Weincke ansættes i den forbindelse i to måneder til at udføre projektet i Videnscentrets regi. Foruden Peter Weincke involveres religionssociolog Lene Kofoed som konsulent.

Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case er titlen på undersøgelsen, der udspringer af det faktum, at folkekirken er landets største koncertarrangør og arbejdsplads for flere end 1.000 uddannede kirkemusikere. Hvorledes indgår både de indre og ydre musikalske aktiviteter i folkekirkens målsætningsarbejde? Og hvor meget beskæftiger man sig overhovedet med kirkemusikkens betydning for folkekirkens virksomhed og opgaver blandt danske menighedsråd, sognepræster og organister?

Dette er projektets grundlæggende fokusspørgsmål. Undersøgelsen har samtidig til formål at åbne op for yderligere spørgsmål om kirkemusikkens fremtidige muligheder og opgaver i folkekirken, som forhåbentlig kan tages op i kommende undersøgelser.

Projektet er designet som en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, der omfatter knap 150 sogne og modtager ekstern bistand og rådgivning fra FUV, Center for Kirkeforskning, kirkemusikskolerne og DOKS.     

Læs hele rapporten her

Et kort overblik over rapporten finder du her 

Som udløber af projektet har Peter Weincke og Lene Kofoed nu afsluttet undersøgelsen med artiklen 'Status over folkekirkens musikliv', - som kan læses her


Foto: folkekirken.dk