Projekter, undersøgelser og rapporter
Forandringer i provstierne

Forandringer i provstierne

Om provstiernes udvikling og provsternes arbejde. Rapport af Erling Andersen og Mogens Lindhardt

I 2010 udkom Forandringer i provstierne. Provstiernes udvikling og provsternes arbejde.

Her fem år efter har de to forfattere, ikke mindst på opfordring af Kirkeministeriet,  gentaget dele af undersøgelsen suppleret med nye spørgsmål.

I 2014/15 blev der fulgt op på undersøgelsen fra 2009 af forandringer i provstierne. Dette skete ikke mindst for at få en viden om, i hvilket omfang der er sket ændringer i de mellemliggende år i provstens opgaver og ledelsesstil samt skabe grundlag for en samtale om, hvilken betydning forandringerne i provstiets rolle har for det lokale kirkelige liv og for den embedsprofil, der knytter sig til provstestillingen.

Download: Forandringer i provstierne II

Download: Forandringer i provstierne I


Læs også

Refleksioner over Forandringer i provstierne II