Projekter, undersøgelser og rapporter
Forskellige vilkår for folkekirken på landet

Forskellige vilkår for folkekirken på landet

Hvad vil det sige at være kirke på landet? Og er det overhovedet muligt at definere en så stor del af Danmark under én kategori?

Sociolog Steen Marqvard Rasmussen og teolog Marie Hedegaard Thomsen har i august 2015 udgivet værkstedsrapporten "Forskellige vilkår for folkekirken på landet", der fremlægger resultaterne af et forskningsprojekt, der er gennemført af Landsforeningen af Menighedsråd og FUV.

Rapporten er dermed med til at underbygge det videre arbejde med projektet 'Kirken på landet'.

Rapporten svarer blandt andet på følgende spørgsmål:

  1. Er det muligt at differentiere mellem forskellige typer landsogne? Og hvad med de kirkelige aktiviteter?
  2. Hvad er det karakteristiske for de mennesker, der deltager i kirkelige aktiviteter i landsognene sammenlignet med sognet generelt?
  3. Hvordan oplever de lokale foreninger og organisationer kirken som
    samarbejdspartner?

Tre markante resultater er, at

  • 25% af landsognene har haft en positiv befolkningstilvækst siden 2004,
  • kirken på landet særligt har kontakt til to af de fem subkulturer, de finkulturelle og de jordbundne
  • lokale foreninger og institutioner er interesserede i at samarbejde med 
    folkekirken i de situationer, hvor det giver mening.

Download og læs 'Forskellige vilkår for folkekirken på landet'

Læs mere om 'Kirken på landet'


Foto: Martin Nikolaj Christensen