Projekter, undersøgelser og rapporter
Nyheder

Fra fangenskab til fællesskab

Nyt pilotprojekt skal afprøve mulighederne for et landsdækkende sognekirkeligt socialt arbejde for tidligere indsatte.

Folkekirkens uddannelses- og videnscenter (FUV) og Café Exit vil i løbet af de næste 1½ år gennemføre et pilotprojekt på Sjælland, hvor der i tre provstier på Sjælland opbygges strukturer, som kan støtte et lokalt engagement for at hjælpe indsatte ind i samfundet efter endt afsoning. Arbejdet bygger videre på de erfaringer Café Exit og andre danske kirkelige aktører på området har gjort og med inspiration fra det engelske resocialiseringsprojekt, The Welcome Directory. Målet er at udvikle en metode til at skabe et meningsfuldt match mellem behov og ressourcer hos indsatte og lokale sognekirker.   

Projektet er muliggjort med støtte fra TrygFonden og FUV.

Læs mere

FUV har i samarbejde med Café Exit foretaget en afdækning af den kirkelige resocialisering i Danmark. Du kan læse mere om dét projekt her.