Projekter, undersøgelser og rapporter
Nyheder

Hvad vil det sige at være præst?

En præst er ikke længere bare en præst. Den klassiske sognepræst er i dag suppleret med en bred vifte af funktionspræster, og samarbejde over sognegrænser er blevet almindeligt mange steder.

En præst er ikke længere bare en præst. Den klassiske sognepræst er i dag suppleret med en bred vifte af funktionspræster, og samarbejde over sognegrænser er blevet almindeligt mange steder.

Gennem kvalitative interviews er det blevet undersøgt, hvordan danske præster ser på deres embede og arbejde, og hvad de opfatter som deres hovedopgaver. Er det muligt at definere en fælles kerne i præstearbejdet på tværs af diversiteten i stillingstyper og funktioner? Og har ændringerne i arbejdsopgaver og organisationsformer konsekvenser for den teologiske opfattelse af embedet?

Projektet er finansieret af Den Danske Præsteforening og FUV og blev gennemført i perioden september 2015 – maj 2016 af teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter.

Download 'Hvad vil det sige at være præst?'

Download sammendrag af 'Hvad vil det sige at være præst?'


Foto: folkekirken.dk