Projekter, undersøgelser og rapporter
Nyheder

Hvad vil det sige at være præst?

Præsterollen har ændret sig og er i dag bl.a. udvidet gennem en bred vifte af funktionspræster. Det rejser spørgsmålet, om der er en fælles kerne i at være præst i dag?

Præsters rolle og identitet har ændret sig igennem de seneste år. En præst er ikke længere bare en præst. Ud over den klassiske sognepræst er der i dag forskellige slags funktionspræster, som arbejder på f.eks. hospice, i natkirke eller i fængsel, og mange steder er det blevet almindeligt at arbejde sammen over sognegrænser. Hvad betyder det for præsterne? Er der en fælles kerne i at være præst i dag?

Det har Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter undersøgt i et samarbejde med Den danske Præsteforening. Resultaterne er offentliggjort i rapporten ”Hvad vil det sige at være præst?”.

Rapporten viser, at oplevelsen af mening og af at kunne gøre en forskel som fagperson er noget af det, der spiller en afgørende rolle for præsternes prioriteringer. For mange betyder det, at de lægger særlig vægt på de kirkelige handlinger og deres betydning. De fremhæver gudstjenesterne, men især lægger de vægt på begravelser og bisættelser, hvor de kan forkynde og inkarnere kirkens tilstedeværelse ved højdepunkter i medlemmernes liv.

Hvad er det særlige som præster kan? De fleste præster i rapporten fremhæver evnen til at fortolke og sætte ord på eksistentielle problemer. Til det formål gør præsterne brug af det teologiske, som de har lært igennem uddannelsen. De nævner også deres almene menneskelige kompetencer, at de kan være til stede i situationen som medmenneske uden at skulle forandre individet, men kan tilbyde nærvær og accept som essensen af kirkens forkyndelse.

I rapporten kan man blandt meget andet også få viden om mangfoldigheden i præsters arbejde og i, hvordan de tolker og forstår, hvad det vil sige at være præst.

Projektet er finansieret af Den Danske Præsteforening og FUV og blev gennemført i perioden september 2015 – maj 2016 af teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter.

Download 'Hvad vil det sige at være præst?'

Download sammendrag af 'Hvad vil det sige at være præst?'


Foto: folkekirken.dk